Výcvik pro získání dodatečných kvalifikací ACR/TOW/NIGHT aj. Piloti po základním výcviku mohou získávat další  kvalifikace, které jim umožní plné letecké uplatnění v aeroklubech,  jiných společnostech, nebo létají něco navíc třeba jen proto, že je  už nebaví létat s rodinou nad Slapy a zpátky.             První co mohou získat ihned po zkouškách PPL(A)  je kvalifikace pro noční létání. To je velmi užitečné, zejména když  mají piloti možnost létat na letištích, která jsou pro noční létání  vybavena a nemusí tak být při návratech ze svých letů limitování  západem slunce.                                       Další vemi žádaná kvalifikace je  výcvik v akrobatickém létání, jde o poměrně adrenalinovou  sportovní činnost a o relativbně náročný výcvik. Ať již fyzicky, tak i  po psychické stránce musí být pilot zcela fit. Rovněž zátěž  organismu je vyšší než při běžném létání a je třeba nejen se učit  létat akrobatické prvky, ale také učit tělo na zvýšené násobky  přetížení. Výcvik v akrobacii provádíme na letounu Z-142 a učit  Vás budou zkušení instruktoři, mimo jiné i několikanásobný mistr  ĆR v akrobacii, v kategorii Sportsman na Z142 - Karel Vobořil.                Za touto zkratkou se skrývá kvalifikace pro  vlakání kluzáků (Towing Sailplanes). Zájemci o toto rozšiřující  oprávnění přicházejí nejčastěji z řad pilotů v aeroklubech, kde pak  mají možnost si levně nalétat na aerovlecích hodiny pro pozdější  získání dalších kvalifikací. Nutno podotknout, že podle nových  předpisů to již zdaleka není tak jednoduché a i pro tuto kvalifikaci  je přísnější požadavek na vstupní nálet hodin před zahájením  výcviku.                   Podobná zkratka je pro kvalifikaci vlekaře  reklamních transparentů (Towing Banners), zde je ovšem  požadavek na počet nalétaných hodin ještě vyšší, než na vlekání  kluzáků. Protože se touto činností (vlekání transparentů) aktivně  mnoho let zabýváme, máme velké zkušenosti, které naši  instruktoři při tomto výcviku svým žákům předávají. Jde o  poměrně náročnou aktivitu, nejen na letecké umění, ale také na  zátěž pilota.   Toto je podle nařízení EASA Part FCL výčet tzv.  “Dodatečných kvalifikací”, dříve známých jako kvalifikace  “národní”. Piloti, kteří tyto kvalifikace mají zapsány v novém  průkazu je však již mohou využívat po celém světě.  Další výcviky - již ne přímo kvalifikace, ale oprávnění  poskytujeme podle svých zpracovaných osnov schválených ÚCL  a jedná se o :  Rozdílové výcviky - pro oprávnění létat další typy  letadel jiných tříd/typů/kateogrií, které mají odlišné vlastnosti nebo  konstrukci. Pomocí těcdhto výcviků může pilot získat např.  oprávnění létat typ s ostruhou (TW) stavitelnou vrtulí (VP) a pod.  Seznamovací výcviky - jsou určeny pro ty, kteří chtějí  létat další podobný typ, který ale nespadá do kategorie pro  rozdílové výcviky. Tento typ výcviku je nyní velmi zjednodušen a v  mnoha případech není ani nutné s novým typem provádět let s  instruktorem ale pouze pozemní typový výcvik.  Dále nabízíme získat, pod vedením našich zkušených FI,:  - oprávnění pro skupinové lety  - oprávnění pro vzlet a přistání z ploch, která nejsou                 schválená letiště, včetně aerovleků z polí  - přesné létání a přesná navigace - soutěžní lety 
Základní informace k dodatečným kvalifikacím
Dodatečné kvalifikace
(c) Q-COMP 2014-2016
Úvod Výcvik pilotů Letecké zážitky Letecký servis Ostatní služby Flotila letadel Kontakty a personál Odkazy Multimédia NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved Training Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ

Please Install The Flash Player

Vzlet ve skupině Z-142 a Z-526
Skupinový let čtyř letadel - ze čtvrtého pořízeno foto

NOC

AKROBACIE

TOW/S

TOW/BAN

Akrobacie Žadatelé o kvalifikaci pro akrobatické lety musí : 1) po vydání průkazu způsobilosti nalétat dobu letu odpovídající alespoň 40 hodinám 2)    absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje: i) výuku teoretických znalostí odpovídající kvalifikaci, ii) alespoň pět hodin nebo dvacet letů v rámci akrobatického výcviku 3) být oprávněn pracovat během tohoto letového výcviku jako velitel letadla a mít na letoun ve výcviku typové oprávnění s odpovídajícími zkušenostmi. Vlekání kluzáků Držitelé průkazů způsobilosti pilota s právy létat v letounech nebo TMG mohou vlekat kluzáky  pouze v případě, že jsou držiteli odpovídající kvalifikace pro vlečení kluzáků. (TOW/S)  Žadatelé o kvalifikaci pro vlečení kluzáků musí absolvovat: 1) po vydání průkazu způsobilosti dobu letu odpovídající alespoň 30 hodinám ve funkci velitele letadla a 60 vzletů a přistání v letounech, pokud má být tato činnost prováděna v letounech, nebo v TMG, pokud má být tato činnost prováděna v TMG. 2) výcvikový kurz teorie a praktického létání ve schválené organizaci pro výcvik, který je uveden v části B a D této příručky a zahrnuje: i) výuku teoretických znalostí postupů a provozu při vlečení, ii) alespoň deset výcvikových letů zahrnujících vlečení kluzáku, včetně alespoň pěti letů v rámci výcviku ve dvojím řízení, a iii) s výjimkou držitelů průkazů LAPL(S) nebo SPL, pět seznamovacích letů v kluzáku vypuštěného pomocí letadla. Vlekání  reklamních transparentů Držitelé průkazů způsobilosti pilota s právy létat v letounech nebo TMG mohou vlekat transparenty  pouze v případě, že  jsou držiteli odpovídající kvalifikace pro vlečení reklamních transparentů. (TOW/B)  Žadatelé o kvalifikaci pro vlečení transparentů musí absolvovat:   1) po vydání průkazu způsobilosti dobu letu odpovídající alespoň 100 hodin a 200 vzletů a přistání ve funkci  velitele letadla v letounu nebo TMG. Nejméně 30 těchto hodin je třeba provést v letounech, pokud má být tato  činnost prováděna v letounech, nebo v TMG, pokud má být tato činnost prováděna v TMG;   2) výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik, který je uveden v části B a D této příručky zahrnuje: i) výuku teoretických znalostí postupů a provozu při vlečení,   ii) alespoň deset výcvikových letů zahrnujících vlečení transparentu, včetně alespoň pěti letů ve dvojím  řízení. Létání v noci  Držitelé průkazů způsobilosti pilota s právy létat v letounech nebo TMG mohou létat v noci pouze v případě, že jsou držiteli  odpovídající kvalifikace pro létání v podmínkách NOC.    1) Za účelem výkonu práv udělených průkazem LAPL nebo PPL pro letouny podle VFR v noci musí žadatelé  absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Tento kurz musí zahrnovat: i) výuku teoretických znalostí, uvedenou v části D této příručky  ii) dobu letu odpovídající alespoň pěti hodinám v příslušné kategorii letadla v noci, zahrnující alespoň tři  hodiny výcviku ve dvojím řízení, včetně alespoň jedné hodiny navigačního letu s nejméně jedním  navigačním letem ve dvojím řízení v délce alespoň 50 km a pěti samostatnými vzlety a pěti samostatnými  přistáními s úplným zastavením.    2) Před absolvováním výcviku v noci musí držitelé průkazu LAPL absolvovat základní výcvik v letu podle přístrojů  požadovaný pro vydání průkazu PPL.   3)   Jestliže jsou žadatelé držiteli třídní kvalifikace pro (pozemní) jednomotorové pístové    letouny a třídní kvalifikace pro TMG, mohou splnit požadavky uvedené v odstavci 1) v jedné z obou  tříd nebo v   obou třídách. Rozšíření oprávnění typu nebo třídy Okolnosti, za kterých se vyžaduje třídní nebo typová kvalifikace a) S výjimkou průkazů LAPL, SPL a BPL nesmějí držitelé průkazu způsobilosti pilota pracovat jako piloti letadla,  pokud nemají platnou a odpovídající třídní nebo typovou kvalifikaci, s výjimkou případů, kdy podstupují zkoušku  dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti pro obnovu třídní nebo typové kvalifikace nebo letový výcvik.   b) Aniž je dotčeno písmeno a), může příslušný úřad vydat pilotům v případě letů souvisejících se zavedením nebo  změnou typu letadla zvláštní osvědčení, které je opravňují k provedení letu. Platnost tohoto oprávnění je omezena  na konkrétní lety.   c) Aniž jsou dotčena písmena a) a b), platí, že nemohou-li být požadavky splněny v případě letů souvisejících se  zavedením nebo změnou typu letadla prováděných konstrukční nebo výrobní organizací v rámci jejich práv, jakož i  v případě výcvikových letů pro vydání kvalifikace pro zkušební létání, může být pilotům vydána kvalifikace pro  zkušební létání v souladu s FCL.820.  Třídní a typová kvalifikace – verze   a) Pokud chce pilot rozšířit svá práva na jinou verzi letadla v rámci jedné třídní nebo typové kvalifikace, musí  absolvovat rozdílový nebo seznamovací výcvik. V případě verzí v rámci typové kvalifikace musí rozdílový nebo  seznamovací výcvik zahrnovat příslušné prvky vymezené v údajích o provozní způsobilosti letadla.   b) Jestliže po absolvování rozdílového výcviku pilot v dané verzi letadla nelétal po dobu dvou let, musí pro účely  zachování svých práv absolvovat v této verzi další rozdílový výcvik nebo přezkoušení odborné způsobilosti, s  výjimkou typů nebo verzí v rámci třídních kvalifikací pro jednomotorové pístové letouny a TMG.   c) Údaje o rozdílovém výcviku se zanesou do zápisníku letů pilota nebo rovnocenného dokumentu a instruktor je  případně potvrdí podpisem.  
Foto z nočního výcviku
Kalkulace letového výcviku ACR akrobacie hod.FI typ Z-142A FI - GND  900 Kč cena typu 6 600 Kč 300 Kč Kurzovné + teorie 10 3 000 Kč obsahuje pozemní přípravy a konzultace počet hodin dvoji 5  33 000 Kč počet hodin sólo 0      0 Kč instruktor na palubě 5 4 500 Kč  CELKEM hodin / Kč 5 bez DPH 40 500 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Kalkulace letového výcviku TOW pilot - vlekař hod.FI typ M-5 + kluzák dle požadavků nového předpisu PART-FCL 400 Kč cena typu 4 680 Kč 750 Kč Kurzovné + teorie 4 800 Kč základní teorie pro vlekání kluzáků počet hodin dvoji 1,5  7 020 Kč včetně vleků pro seznamovací lety v kluzáku počet hodin sólo 0,75 3 510 Kč vlekání kluzáku ve výcviku v sóle typ L-23 ve výcviku 2,5 1 875 Kč včetně seznamovacích letů uchazeče o TOW instruktor v L23 i M5 4,75 1 900 Kč součet hodin za instruktora MOT a GLD CELKEM hodin / Kč 1,5 bez DPH 15 105 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Kalkulace letového výcviku NOC1 varianta 1. hod.FI typ C-152 popl.NP  600 Kč cena typu 2 880 Kč 500 Kč Kurzovné + teorie 3 600 Kč počet hodin dvoji 5  14 400 Kč včetně traťových nočních letů počet hodin sólo 0,5 1 440 Kč popl. za noční provoz 5 2 500 Kč může se lišit podle letiště, kde se výcvik létá instruktor na palubě 5 3 000 Kč CELKEM hodin / Kč 5,5 bez DPH 21 940 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Ceny dalších výcviků a dodatečných kvalifikací sdělíme na vyžádání
Cessna C172 na LKBE
Dvojvlek kluzáků
Z-142 při akrobatickém letu
dle požadavků nového předpisu PART-FCL