Výcvik pro získání kvalifikace létání podle přístrojů - IR(A) Výcvik IR(A) je prováděn pro získání kvalifikace létání pro  lety podle přístrojů. (IFR - podle anglického instrument flight rules)  je způsob vedení letu umožňující let i při zhoršených  meteorologických podmínkách, kdy počasí neumožňuje let za  viditelnosti (VFR). Pilot při takovém letu řídí letadlo na základě  údajů přístrojů, nikoli podle výhledu z kabiny.   Při IFR letu je udržováno rádiové spojení se stanovištěm  řízení letového provozu, které odpovídá za dodržování rozestupů  mezi letadly, pro prevenci srážky. Tento výcvik je možné provádět  již s licencí PPL.   Výcvik provádíme IR/M, tzv. IFR dvoumotorový, který je  požadavkem pro využití v profesionální kariéře, nebo i IR/S (IFR  jednomotorový), který je levnější a je pak možnost provést  "upgrade" tzv. rozdílovým výcvikem na IR/M. Pokud má držitel  licenci CPL, může mu být snížen výcvik až o pět hodin.  
Základní informace k výcviku pro přístrojovou kvalifikaci - IR(A) : Cílem modulového kursu výcviku v létání k přístrojové kvalifikaci (letoun) je  vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při  letech IFR a za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (IMC) v  souladu s Dokumentem 8168 PANS - OPS ICAO.   Kurz se skládá ze dvou modulů, které mohou být uskutečněny samostatně,  nebo dohromady :   (a) Modul základy letu podle přístrojů.   Zahrnuje 10 hodin přístrojové doby ve výcviku, z nichž až 5 hodin může  představovat pozemní přístrojová doba na BITD, FNPT I nebo II nebo letovém  simulátoru. Tento modul musí být prováděn ve schválené organizaci pro  výcvik v létání (ATO) a musí být schválen Úřadem. Po ukončení modulu  základy letu podle přístrojů je kandidátovi vydáno Osvědčení o dokončení  kurzu, tento dokument je nutný pro další výcvik uvedený v bodě (b) a na jeho  základě může žadatel uplatnit úlevu např. na výcvik CPL.      (b) Modul procedurální let podle přístrojů.   Tento modul zahrnuje zbytek osnovy výcviku pro IR(A), 40 hodin  jednomotorové nebo 45 vícemotorové přístrojové doby ve výcviku a kurz  teoretických znalostí pro IR(A). Tento modul musí být prováděn ve schválené  ATO a musí být schválen Úřadem. V naší organizaci jej provádíme na  letounech C172, C177RG a L-200A nebo L200D.  Před zahájením modulového kursu IR(A) musí žadatel :   a) být držitelem PPL(A) a práv létat v noci, nebo držitelem CPL(A), nebo  průkazu ATPL pro jinou kategorii letadla.  Žadatel o Modul procedurální let  podle přístrojů, který není držitelem CPL(A), musí být držitelem Osvědčení o  dokončení kurzu pro Modul základy letu podle přístrojů.  b) mít nalétáno alespoň 50 letových hodin při přeletech jako velící pilot na  letounech nebo vrtulnících, z nichž alespoň 10 hodin musí být na letounech.  c) musí prokázat schopnost používat anglický jazyk, a být přezkoušen z  angličtiny podle norem ICAO s úrovní minimálně Level4   d)  v případě výcviku na vícemotorových letounech musí žadatel o kurz IR(A)  pro vícemotorový letoun, který není držitelem třídní nebo typové kvalifikace  pro vícemotorový letoun, absolvovat vícemotorový výcvik dle osnov MEP   shcválených ÚCL před zahájením letového výcviku pro kurz IR(A) a tento  výcvik zapsaný a potvrzený v zápisníku letů – v tomto případě musí být  zkouška dovednosti MEP provedena před zkouškou dovednosti IR(A)  vícemotorové, nebo musí mít kvalifikaci vícemotorové letouny zapsanou v  průkazu způsobilosti.  e) výuka teoretických znalostí se může konat pouze v ATO schválené k  provádění výuky teoretických znalostí a v tomto případě na tuto část kurzu  dohlíží vedoucí výcviku ATO. Modul procedurální let podle přístrojů a zkouška  dovednosti musí být dokončeny ještě v období platnosti osvědčení o  úspěšném absolvování přezkoušení teoretických znalostí, t.j. jeden rok.   
IR(A) výcvik pilotní
(c) Q-COMP 2014-2016
Úvod Výcvik pilotů Letecké zážitky Letecký servis Ostatní služby Flotila letadel Kontakty a personál Odkazy Multimédia NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved Training Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ

Please Install The Flash Player

Cessna C177RG “Cardinal”
Palubní deska IFR letounu C177RG Cessna “Cardinal”
Kabina simulátoru ULT28
Kabina letounu L-200D
Palubní deska IFR letounu L-200A
Palubní deska C172N                      OK-ABC
Letoun C172N na letišti Benešov
Používáme letadla s klasickým přístrojovým vybavením, VOR/ADF/HSI  ILS/NDB a v nynější době již nezbytným přístrojem GNS (GPS navigation  system). Většina Všechna letadla pro IFR provoz jsou vybavena GNS Garmin  430/530. Na obrázcích výše jsou standardní základní přístroj pro létání IFR -  ILS/HSI a Garmin GNS. Letoun L-200D OK-WHN je vybaven dvěmi  soupravami Garmin GNS430 doplněné o multifunkční displeje Aspen Avionics  a jedná se o jediný takto IFR vybavený letoun L-200 v ČR.  
Kalkulace letového výcviku IR/S IFR / SEP hod.FI typ C-172 FNPT   600 Kč cena typu 4 200 Kč 2 300 Kč Kurzovné + teorie 20 4 000 Kč pouze v FTO-002, ne u ŘLP počet hodin dvoji 15 63 000 Kč pilot musí mít CPL nebo odlétaný zákl. kurz IR/Z počet hodin FNTP FNPT 25 57 500 Kč instruktor FNPT II. v ceně letové hodiny instruktor na palubě 15 9 000 Kč   poplatky ŘLP a ČSL *)   přřefakturace dle skutečných nákladů CELKEM hodin / Kč 50 bez DPH 133 500 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Kalkulace letového výcviku IR/M IFR / MEP hod.FI typ L-200A FNPT   600 Kč cena typu 7 400 Kč 2 300 Kč Kurzovné + teorie 20 4 000 Kč pouze v FTO-002, ne u ŘLP počet hodin dvoji 15 111 000 Kč pilot musí mít CPL nebo odlétaný zákl. kurz IR/Z počet hodin FNTP FNPT 30 69 000 Kč instruktor FNPT II. v ceně letové hodiny instruktor na palubě 15 9 000 Kč   poplatky ŘLP a ČSL *)   přefakturace dle skutečných nákladů CELKEM hodin / Kč 50 bez DPH 193 000 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Kalkulace letového výcviku IR S/M rozdílový IFR hod.FI typ L-200A IFR ze SEP na MEP 600 Kč cena typu 7 400 Kč   Kurzovné + teorie 10 2 000 Kč pouze v FTO-002, ne u ŘLP počet hodin dvoji 5   37 000 Kč minimální počet letových hodin počet hodin FNTP 0 0 Kč instruktor na palubě 5 3 000 Kč poplatky ŘLP a ČSL *)   přřefakturace dle skutečných nákladů CELKEM hodin / Kč 5 bez DPH 42 000 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP
Simulátor ATR-42 ve výcvikové centru ČSA - CATC