(c) Q-COMP 2014-2016

 Teorie pro základní výcviky

Teoretické školení pro základní výcvik pilota ULL a PPL(A) provádíme v Benešově, v Brně a v Praze se  zkušenými lektory s dlouholetou praxí v civilním létání. Toto školení je podmínkou pro absolvování a zahájení  pilotního výcviku. Pro výcvik ULL obsahuje školení teorie 45hodin výuky, z toho 22h před zahájením výcviku a  ostatní v jeho průběhu. Ve výcviku PPL(A) je celkem 100hodin teoretické výuky včetně samostudia a před  zahájením výcviku musí být absolvována polovina. Přesný rozpis jednotlivých předmětů a počty hodin jsou popsány  na jiném místě těchto stránek u informacích o výcviku PPL(A) a ULL(A). Cena teorie pro tento druh výcviku je  součástí ceny celého kurzu, samostatně pouze teorii bez praktického výcviku neposkytujeme. 

 Teorie pro ostatní kvalifikace

Pro výcvik MEP (multiengine - vícemotorové typy) provádíme teorii jako součást výcvikových osnov, délka  školení bez typové zkoušky je 7hodin. Dále provádíme teoretickou výuku pro další výcviky a to “Řízené lety VFR  pro ULL”, teorii pro Výcvik letového instruktora, teorii pro výcvik Zkušební lety, teoretické školení pro kvalifikaci  NOC, pro výcvik Akrobacie, pilota Vlekaře a pod. Veškerá tato teoretická výuka je opět součástí osnov příslušného  výcviku a samostatně ji neposkytujeme, ani ji nemáme v ceníku. Provádíme ji pouze současně s praktickým  výcvikem. 
Úvod Výcvik pilotů Letecké zážitky Letecký servis Ostatní služby Flotila letadel Kontakty a personál Odkazy Multimédia NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved Training Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ

Please Install The Flash Player

 Semináře letových instruktorů

Činnost letového instruktora je náročná a zodpovědná práce, z toho důvodu musí být neustále udržována  taské jeho vysoká odborná příprava. Její součástí je dvoudenní seminář, který je jednou z podmínek pro obnovení  kvalifikace letového instruktora FI(A) v době její platnosti. Tyto semináře pořádáme na základě povolení a  schválení Úřadu civilního letectví a přednáší na nich odborníci nejen z řad pilotů, ale i profesionálů z daného oboru  (meteorologové, letečtí lékaři, letoví examinátoři a pod.) Tento seminář je prováděn pravidelně na letištích Benešov  a Brno, obvykle o víkendech. Jeho termín je oznamován v pravidelných bulletinech. Standartní cena semináře je  2000,-Kč vč. DPH a instruktoři, kteří se jej účastní pravidelně, mají u nás věrnostní slevu 25%. 

 Periodické školení pilotů

Nejen letový instruktor musí být na odborné výši, ale i piloti, kteří provádějí leteckou činnost pro radost a pro  svou potřebu (držitelé licence PPL a ULL) musí být pravidelně školeni a přezkušováni z teoretických znalostí. Za  tímto účelem každoročně, obvykle před zahájením letové sezóny provádíme jednodenní školení pro seznámení s  novými předpisy a nařízeními, změnami v leteckém prostoru a pod. Jeho součástí je i opakování metodiky a  techniky letu, postupy, zejména při řešení nouzových situací, které se běžně nevyskytují ale pilot je musí znát, dále  jsopu piloti seznámeni s rzborem leteckých nehod v uplynulé sezóně pro poučení z chyb jiných a na závěr každý  pilot musí absolvovat přezkoušení formou testu. Toto školení provádíme přednostně piloty létající v naší společnosti  se smlouvou o výcviku nebo pronájmu letadla, ale je možné i pro cizí piloty na základě včasné přihlášky. Termín  tohoto školení bývá v některou březnovou sobotu a je oznamován v pravidelných bulletinech. Periodické školení  ,vzhledem k velkému počtu pilotů, neprovádíme na naší učebně na letišti, ale v hotelu “Pošta” v Benešově. 

 Kurz letecké angličtiny IFR a zkoušky ICAO

Podrobnosti o těchto kurzech najdete včetně fotografií a cen na samostatné stránce, na kterou se dostanete  z vrchního menu nebo klikněte na tlačítko “přejdi” vpravo 
Přejdi na leteckou angličtinu