Výcviky letových instruktorů pro veškeré letecké kvalifikace. Kvalitní letový instruktor je potřeba k tomu, aby žáka  naučil létat dobře a bezpečně. Takto vycvičený žák nebo pilot v  pokračovacím výcviku, si pak uvědomí, že kvalitní letový instruktor  i dobrý lektor teoretické výuky je základ jeho leteckého úspěchu.  Naši instruktoři jsou těmi, o kterých jejich kvality žáci šíří  dále a proto k nám přicházejí noví studenti a piloti se vracejí.  Protože ale i instruktoři stárnou, je třeba vychovávat mladé. Naše  letecká škola k tomu má nejen zázemí a zkušené instruktory, kteří  své znalosti a dovednosti předávají, ale hlavně všechna potřebná  oprávnění.  Můžeme tedy provádět jak teoretické, tak praktické  výcviky pro získání první kvalifikace instruktor (FI) a instruktorům,  kteří již nějakou dobu žáky cvičí můžeme rozšířit jejich kvalifikace  na vícemotorové letouny (FI/MEP), případně na možnost  poskytovat výcvik IFR (FI/IR). Dále provádíme výcviky instruktora  třídní kvalifikace pro jednomotorové (CRI-SE) a vícemotorové  letouny (CRI-ME) a nakonec piloty, kteří mají dostatečný nálet na  letounech podle přístrojů, můžeme vycvičit pro kvalifikaci IRI(A)  (instruktor přístrojové kvalifikace). Kromě klasických výcviků k získání oprávnění “instruktor”  a nebo rozšíření již stávajících oprávnění FI provádíme také  semináře letových instruktorů, které jsou dvoudenní a jsou třeba k  prodloužení instruktorské kvalifikace. O těchto seminářísch  přinášíme informace na jiném místě těchto stránek, v části  “Ostatní služby - školení - semináře FI(A)”  Dále máme kapacity jak letadel, tak zkušených instruktorů  k rozšíření dalších kvalifikací instruktora, než je popsáno výše a to  například získání oprávnění instruktora akrobacie, pro vlekání  kluzáků, včetně vleků z polí, vlekání transparentů a pod. 
Informace k výcviku pro získání základní instruktorské kvalifikace Cílem výcviků FI, IRI, CRI atd.  je vycvičit držitele PPL(A),CPL(A), nebo ATPL(A) na úroveň odborné způsobilosti, pozemní a letové výuky , nezbytné pro vydání kvalifikace letového instruktora - letoun FI(A) s patřičným oprávněním (základní výcvik,NIGHT,MEP,IR,IRI,CRI, ACR,TOW...). Obecné požadavky Žadatel o osvědčení instruktora musí dosáhnout alespoň 18 let věku.   Dodatečné požadavky pro instruktory poskytující letový výcvik v letadlech.   Žadatel o osvědčení instruktora nebo držitel tohoto osvědčení s právy  provádět letový výcvik v letadle musí:   1) být alespoň držitelem průkazu způsobilosti, případně kvalifikace,   pro jejichž získání má být letový výcvik poskytnut;   2) s výjimkou instruktora pro zkušební lety musí:   i) absolvovat alespoň patnáctihodinovou dobu letu ve funkci pilota ve  třídě nebo typu letadla, v němž má být poskytnut letový výcvik, z níž  nanejvýš sedm hodin může být vykonáno na FSTD představujícím  příslušnou třídu, případně typ letadla, nebo   ii) projít hodnocením odborné způsobilosti pro příslušnou kategorii  instruktora v dané třídě nebo typu letadla;   3) být oprávněn pracovat během tohoto letového výcviku jako velitel  letadla  Odborná způsobilost instruktora a hodnocení je dána částí FCL.920 Všichni instruktoři musí být vyškoleni tak, aby dosáhli odborné způsobilosti: příprava materiálů, vytváření prostředí vhodného pro výuku, předávání znalostí, začlenění zvládání nebezpečí a chyb *           optimalizace činnosti posádky, organizace času s cílem dosáhnout cílů výcviku, postupy vedoucí k usnadnění učení, hodnocení výkonnosti účastníka výcviku, sledování a revize dosaženého pokroku, vyhodnocování výcvikových lekcí, podávání a zpracování zpráv o výsledcích výcviku
(c) Q-COMP 2014-2016
Úvod Výcvik pilotů Letecké zážitky Letecký servis Ostatní služby Flotila letadel Kontakty a personál Odkazy Multimédia NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved Training Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ

Please Install The Flash Player

Výcvik v letounu L-200 OK-PHJ
FI(A)/MEP FI(A)/IR FI(A) IRI(A), CRI-SE a CRI-ME Výcviky letových INSTRUKTORŮ
základní instruktorská kvalifikace
Výcvik zahraničních studentů
Seminář letových instruktorů
Kalkulace letového výcviku  FI(A) instruktor hod.FI typ C-152 + Z-142A 400 Kč cena typu 2 880 Kč 6 600 Kč Kurzovné + teorie 120 12 000 Kč pouze u ATO 002 - má-li pilot teorii CPL počet hodin dvoji 23   66 240 Kč počet hodin sólo 5 14 400 Kč instruktor na palubě 25 10 000 Kč typ Akro Z-142 2 13 200 Kč pro nácvik vývrtek musí být akro letoun CELKEM hodin / Kč 30 bez DPH 115 840 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP
Ostatní typy na dotaz a individuální kalkulaci
Akrobatický Z142
Maule M5-210c