Výcvik pro získání dodatečných kvalifikací ACR/TOW/NIGHT aj. Piloti     po     základním     výcviku     mohou     získávat     další kvalifikace,     které     jim     umožní     plné     letecké     uplatnění     v aeroklubech,   jiných   společnostech,   nebo   létají   něco   navíc   třeba jen proto, že je už nebaví létat s rodinou nad Slapy a zpátky.                               První   co   mohou   získat   ihned   po   zkouškách   PPL(A) je   kvalifikace   pro   noční   létání. To   je   velmi   užitečné,   zejména   když mají   piloti   možnost   létat   na   letištích,   která   jsou   pro   noční   létání vybavena   a   nemusí   tak   být   při   návratech   ze   svých   letů   limitování západem slunce.                                                                                                                Další   vemi   žádaná   kvalifikace   je výcvik    v    akrobatickém    létání,    jde    o    poměrně    adrenalinovou sportovní   činnost   a   o   relativbně   náročný   výcvik. Ať   již   fyzicky,   tak i   po   psychické   stránce   musí   být   pilot   zcela   fit.   Rovněž   zátěž organismu   je   vyšší   než   při   běžném   létání   a   je   třeba   nejen   se   učit létat   akrobatické   prvky,   ale   také   učit   tělo   na   zvýšené   násobky přetížení.   Výcvik   v   akrobacii   provádíme   na   letounu   Z-142   a   učit Vás   budou   zkušení   instruktoři,   mimo   jiné   i   několikanásobný   mistr ĆR v akrobacii, v kategorii Sportsman na Z142 - Karel Vobořil.                                           Za   touto   zkratkou   se   skrývá   kvalifikace   pro vlakání   kluzáků   (Towing   Sailplanes).   Zájemci   o   toto   rozšiřující oprávnění   přicházejí   nejčastěji   z   řad   pilotů   v   aeroklubech,   kde pak   mají   možnost   si   levně   nalétat   na   aerovlecích   hodiny   pro pozdější   získání   dalších   kvalifikací.   Nutno   podotknout,   že   podle nových   předpisů   to   již   zdaleka   není   tak   jednoduché   a   i   pro   tuto kvalifikaci   je   přísnější   požadavek   na   vstupní   nálet   hodin   před zahájením výcviku.                                                       Podobná   zkratka   je   pro   kvalifikaci   vlekaře reklamních     transparentů     (Towing     Banners),     zde     je     ovšem požadavek   na   počet   nalétaných   hodin   ještě   vyšší,   než   na   vlekání kluzáků.   Protože   se   touto   činností   (vlekání   transparentů)   aktivně mnoho    let    zabýváme,    máme    velké    zkušenosti,    které    naši instruktoři    při    tomto    výcviku    svým    žákům    předávají.    Jde    o poměrně   náročnou   aktivitu,   nejen   na   letecké   umění,   ale   také   na zátěž pilota. Toto    je    podle    nařízení    EASA    Part    FCL    výčet    tzv. “Dodatečných     kvalifikací”,     dříve     známých     jako     kvalifikace “národní”.    Piloti,    kteří    tyto    kvalifikace    mají    zapsány    v    novém průkazu je však již mohou využívat po celém světě. Další   výcviky   -   již   ne   přímo   kvalifikace,   ale   oprávnění poskytujeme   podle   svých   zpracovaných   osnov   schválených   ÚCL a jedná se o : Rozdílové    výcviky     -    pro    oprávnění    létat    další    typy letadel    jiných    tříd/typů/kateogrií,    které    mají    odlišné    vlastnosti nebo   konstrukci.   Pomocí   těcdhto   výcviků   může   pilot   získat   např. oprávnění létat typ s ostruhou (TW) stavitelnou vrtulí (VP) a pod. Seznamovací   výcviky    -   jsou   určeny   pro   ty,   kteří   chtějí létat    další    podobný    typ,    který    ale    nespadá    do    kategorie    pro rozdílové   výcviky.   Tento   typ   výcviku   je   nyní   velmi   zjednodušen   a v   mnoha   případech   není   ani   nutné   s   novým   typem   provádět   let   s instruktorem ale pouze pozemní typový výcvik. Dále   nabízíme   získat,   pod   vedením   našich   zkušených FI,: - oprávnění pro skupinové lety - oprávnění    pro    vzlet    a    přistání    z    ploch,    která nejsou               schválená letiště, včetně aerovleků z polí - přesné létání a přesná navigace - soutěžní lety
Základní informace k dodatečným kvalifikacím
Dodatečné kvalifikace
(c) Q-COMP 2014-2018
NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved     Training        Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ
Vzlet ve skupině Z-142 a Z-526
Skupinový let čtyř letadel - ze čtvrtého pořízeno foto

NOC

AKROBACIE

TOW/S

TOW/BAN

Akrobacie Žadatelé o kvalifikaci pro akrobatické lety musí : 1) po vydání průkazu způsobilosti nalétat dobu letu odpovídající alespoň 40 hodinám 2)    absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik, který zahrnuje: i) výuku teoretických znalostí odpovídající kvalifikaci, ii) alespoň pět hodin nebo dvacet letů v rámci akrobatického výcviku 3) být oprávněn pracovat během tohoto letového výcviku jako velitel letadla a mít na letoun ve výcviku typové oprávnění s odpovídajícími zkušenostmi. Vlekání kluzáků Držitelé průkazů způsobilosti pilota s právy létat v letounech nebo TMG mohou vlekat kluzáky  pouze v případě, že jsou držiteli odpovídající kvalifikace pro vlečení kluzáků. (TOW/S)  Žadatelé o kvalifikaci pro vlečení kluzáků musí absolvovat: 1) po vydání průkazu způsobilosti dobu letu odpovídající alespoň 30 hodinám ve funkci velitele letadla a 60 vzletů a přistání v letounech, pokud má být tato činnost prováděna v letounech, nebo v TMG, pokud má být tato činnost prováděna v TMG. 2) výcvikový kurz teorie a praktického létání ve schválené organizaci pro výcvik, který je uveden v části B a D této příručky a zahrnuje: i) výuku teoretických znalostí postupů a provozu při vlečení, ii) alespoň deset výcvikových letů zahrnujících vlečení kluzáku, včetně alespoň pěti letů v rámci výcviku ve dvojím řízení, a iii) s výjimkou držitelů průkazů LAPL(S) nebo SPL, pět seznamovacích letů v kluzáku vypuštěného pomocí letadla. Vlekání  reklamních transparentů Držitelé   průkazů   způsobilosti   pilota   s   právy   létat   v   letounech   nebo   TMG   mohou   vlekat   transparenty      pouze   v   případě,   že jsou držiteli odpovídající kvalifikace pro vlečení reklamních transparentů. (TOW/B) Žadatelé o kvalifikaci pro vlečení transparentů musí absolvovat: 1)   po   vydání   průkazu   způsobilosti   dobu   letu   odpovídající   alespoň   100   hodin   a   200   vzletů   a   přistání   ve   funkci   velitele letadla   v   letounu   nebo   TMG.   Nejméně   30   těchto   hodin   je   třeba   provést   v   letounech,   pokud   má   být   tato   činnost prováděna v letounech, nebo v TMG, pokud má být tato činnost prováděna v TMG; 2) výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik, který je uveden v části B a D této příručky zahrnuje: i) výuku teoretických znalostí postupů a provozu při vlečení, ii)   alespoň   deset   výcvikových   letů   zahrnujících   vlečení   transparentu,   včetně   alespoň   pěti   letů   ve   dvojím řízení. Létání v noci Držitelé   průkazů   způsobilosti   pilota   s   právy   létat   v   letounech   nebo   TMG   mohou   létat   v   noci   pouze   v   případě,   že   jsou   držiteli odpovídající kvalifikace pro létání v podmínkách NOC.   1)   Za   účelem   výkonu   práv   udělených   průkazem   LAPL   nebo   PPL   pro   letouny   podle   VFR   v   noci   musí   žadatelé absolvovat výcvikový kurz ve schválené organizaci pro výcvik. Tento kurz musí zahrnovat: i) výuku teoretických znalostí, uvedenou v části D této příručky ii)   dobu   letu   odpovídající   alespoň   pěti   hodinám   v   příslušné   kategorii   letadla   v   noci,   zahrnující   alespoň   tři hodiny    výcviku    ve    dvojím    řízení,    včetně    alespoň    jedné    hodiny    navigačního    letu    s    nejméně    jedním navigačním   letem   ve   dvojím   řízení   v   délce   alespoň   50   km   a   pěti   samostatnými   vzlety   a   pěti   samostatnými přistáními s úplným zastavením.   2)   Před   absolvováním   výcviku   v   noci   musí   držitelé   průkazu   LAPL   absolvovat   základní   výcvik   v   letu   podle   přístrojů požadovaný pro vydání průkazu PPL. 3)   Jestliže jsou žadatelé držiteli třídní kvalifikace pro (pozemní) jednomotorové pístové  letouny a třídní kvalifikace pro TMG, mohou splnit požadavky uvedené v odstavci 1) v jedné z obou  tříd nebo v obou třídách. Rozšíření oprávnění typu nebo třídy Okolnosti, za kterých se vyžaduje třídní nebo typová kvalifikace a)   S   výjimkou   průkazů   LAPL,   SPL   a   BPL   nesmějí   držitelé   průkazu   způsobilosti   pilota   pracovat   jako   piloti   letadla, pokud   nemají   platnou   a   odpovídající   třídní   nebo   typovou   kvalifikaci,   s   výjimkou   případů,   kdy   podstupují   zkoušku dovednosti, přezkoušení odborné způsobilosti pro obnovu třídní nebo typové kvalifikace nebo letový výcvik. b) Aniž   je   dotčeno   písmeno   a),   může   příslušný   úřad   vydat   pilotům   v   případě   letů   souvisejících   se   zavedením   nebo změnou   typu   letadla   zvláštní   osvědčení,   které   je   opravňují   k   provedení   letu.   Platnost   tohoto   oprávnění   je   omezena na konkrétní lety. c)   Aniž   jsou   dotčena   písmena   a)   a   b),   platí,   že   nemohou-li   být   požadavky   splněny   v   případě   letů   souvisejících   se zavedením   nebo   změnou   typu   letadla   prováděných   konstrukční   nebo   výrobní   organizací   v   rámci   jejich   práv,   jakož   i v   případě   výcvikových   letů   pro   vydání   kvalifikace   pro   zkušební   létání,   může   být   pilotům   vydána   kvalifikace   pro zkušební létání v souladu s FCL.820. Třídní a typová kvalifikace – verze a)   Pokud   chce   pilot   rozšířit   svá   práva   na   jinou   verzi   letadla   v   rámci   jedné   třídní   nebo   typové   kvalifikace,   musí absolvovat   rozdílový   nebo   seznamovací   výcvik.   V   případě   verzí   v   rámci   typové   kvalifikace   musí   rozdílový   nebo seznamovací výcvik zahrnovat příslušné prvky vymezené v údajích o provozní způsobilosti letadla. b)   Jestliže   po   absolvování   rozdílového   výcviku   pilot   v   dané   verzi   letadla   nelétal   po   dobu   dvou   let,   musí   pro   účely zachování   svých   práv   absolvovat   v   této   verzi   další   rozdílový   výcvik   nebo   přezkoušení   odborné   způsobilosti,   s výjimkou typů nebo verzí v rámci třídních kvalifikací pro jednomotorové pístové letouny a TMG. c)   Údaje   o   rozdílovém   výcviku   se   zanesou   do   zápisníku   letů   pilota   nebo   rovnocenného   dokumentu   a   instruktor   je případně potvrdí podpisem.
Foto z nočního výcviku
Kalkulace letového výcviku ACR akrobacie hod.FI typ Z-142A FI - GND  900 Kč cena typu 6 600 Kč 300 Kč Kurzovné + teorie 10 3 000 Kč obsahuje pozemní přípravy a konzultace počet hodin dvoji 5  33 000 Kč počet hodin sólo 0      0 Kč instruktor na palubě 5 4 500 Kč  CELKEM hodin / Kč 5 bez DPH 40 500 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Kalkulace letového výcviku TOW pilot - vlekař hod.FI typ M-5 + kluzák dle požadavků nového předpisu PART-FCL 400 Kč cena typu 4 680 Kč 750 Kč Kurzovné + teorie 4 800 Kč základní teorie pro vlekání kluzáků počet hodin dvoji 1,5  7 020 Kč včetně vleků pro seznamovací lety v kluzáku počet hodin sólo 0,75 3 510 Kč vlekání kluzáku ve výcviku v sóle typ L-23 ve výcviku 2,5 1 875 Kč včetně seznamovacích letů uchazeče o TOW instruktor v L23 i M5 4,75 1 900 Kč součet hodin za instruktora MOT a GLD CELKEM hodin / Kč 1,5 bez DPH 15 105 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Kalkulace letového výcviku NOC1 varianta 1. hod.FI typ C-152 popl.NP  600 Kč cena typu 2 880 Kč 500 Kč Kurzovné + teorie 3 600 Kč počet hodin dvoji 5  14 400 Kč včetně traťových nočních letů počet hodin sólo 0,5 1 440 Kč popl. za noční provoz 5 2 500 Kč může se lišit podle letiště, kde se výcvik létá instruktor na palubě 5 3 000 Kč CELKEM hodin / Kč 5,5 bez DPH 21 940 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Ceny dalších výcviků a dodatečných kvalifikací sdělíme na vyžádání
Cessna C172 na LKBE
Dvojvlek kluzáků
Z-142 při akrobatickém letu
dle pož adavků nového př edpisu PART-FCL