Kurz   letecké   angličtiny   pro   výcvik   IFR   je   nutné   absolvovat před   zahájením   výcviku   v   létání   podle   přístrojů.   Provádíme   jej podle   schválené   osnovy   ÚCL   a   rozsah   kurzu   je   dán   vstupními zkušenostmi   uchazeče   a   pohybuje   se   od   32hod   do   80hodin   v následujících etapách : A. Kurz    základních    znalostí    pro    začátečníky    (    I.stupeň    ) (dosavadní   znalosti   ověřeny   testem   před   vstupem   do   této   části kurzu)   80hod B. Kurz   odborné   letecké   angličtiny   a   leteckého   názvosloví pro    mírně    pokročilé    (dosavadní    znalosti    ověřeny    testem    před vstupem do této části kurzu) 50hod C. Kurz   letecké   frazeologie   a   komunikace   IFR   pro   pokročilé (dosavadní   znalosti   ověřeny   testem   před   vstupem   do   této   části kurzu) 32hod Po    dokončení    kurzu    letecké    angličtiny    IFR    obdrží    absolvent certifikát   o   jeho   absolvování   a   zkoušku   pro   výcvik   IR   složí   na Üřadě civilního letectví. Kurz   letecké   angličtiny   pro   IFR   je   organizován   na   letišti Benešov     nebo     České     Budějovice,     podle     počtu     uchazečů. Minimální počet absolventů pro otevření kurzu jsou čtyři piloti, cena   pro   nejčastější   případ   výuky,   tedy   etapu   B   je   dle   platného ceníku   8.000,-Kč   bez   DPH   a   případných   nákladů   na   dopravu   a ubytování.   Pokud   by   byl   zájem   o   individální   výuku,   cena   a   podmínky pak budou stanovena dohodou.  
Kurz letecké angličtiny IFR
Osvědčení letecké školy BEMOAIR
(c) Q-COMP 2014-2018
NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved     Training        Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ
Minikurzy letecké angličtiny VFR pro zkoušku ICAO
Piloti,   kteří   nechtějí   létat   podle   přístrojů,   ale   zároveň   mají   zájem   podívat   se   s   letadlem   do   zahraničí   musí   mít   zkoušku   z   letecké   angličtiny   ICAO   a   tuto   mít   zapsanou v   pilotní   licenci.   Pro   ty,   kteří   mají   alespoň   základní   znalosti   angličtiny   je   určen   tento   minikurz,   který   dvoudenní   v   rozsahu   15hodin   výuky   letecké   terminologie   a frazeologie a je koncipován jako příprava na zkoušku angličtiny ICAO v rozsahu VFR. Kurz   je   prováděn   při   minimální   účasti   5ti   pilotů   ve   skupině.   Max.   počet   je   10   pilotů   s   ohledem   na   procvičování   příkladů   komunikace   mezi   lektorem   a   jednotlivými studenty. Tento kurz probíhá na letišti Benešov nebo České Budějovice. Cena kurzu je od 1.400,-Kč podle počtu studentů, cena je bez DPH, ubytování a stravování si hradí studenti sami.
Opakovací kurz angličtiny pro zkoušku ICAO
Zkouška English Language Proficiency dle ICAO
Pro   piloty,   kteří   mají   již   určitou   zkušenost   s   létáním   do   zahraničí   a   nebo   již   měli   v   minulosti   zkoušku   Angličtina   ICAO,   a potřebují   si   ji   prodloužit,   pořádáme   jednodenní   opakovací   kurz   před   obnovovací   zkouškou.   Tento   kurz   je   zaměřen zejména   na   poslech   radiokomunikace   v   anglickém   jazyce,   na   vzájemnou   konverzaci,   porozumnění   standartním   frázím   i nestandartním   situacím¨,   na   které   musí   pilot   správně   a   včas   reagovat   a   leteckou   terminologii   a   frazeologii   používanou   při létání   VFR.      Tento   kurz   je   prováděn   vždy   na   letišti   Benešov,   obvykle   o   víkendu   v   sobotu   a   v   další   den   se   provádí zkouška   z   angličtiny   ICAO.   Kurz   není   pro   zkoušku   ICAO   povinný,   ale   doporučujeme   jej   pro   zopakování,   zejména   pro   ty, kteří angličtinu v letectví běžně nepoužívají. Aktivně mluvící piloti mohou přijít rovnou ke zkoušce. Cena   kurzu   je   500,-   Kč   a   poskytujeme   jej   za   tuto   cenu   pouze   pro   ty,   kteří   jsou   u   nás   přihlášeni   k   následující   zkoušce   z angličtiny ICAO, ať už nové, nebo opakované. Obsah zkoušky ICAO je popsán v dalším odstavci.
Ústní přezkoušení ICAO Language Proficiency provádíme na letišti Benešov v nepravidelných intervalech podle zájmu pilotů. Vlastní zkouška trvá cca 30 - 35 minut a obvykle obsahuje následující 3 až 4 části :   Obsah testu I.část (v době trvání cca 5 minut): Poslechové cvičení z oblasti řízení letového provozu: - odposlech ATIS/VOLMET - dekódování informací, vysvětlení volnou řečí v angličtině (cca 5 minut) bude použita zvuková nahrávka, uchazeč může použít svoje poznámky, které pořídí při poslechu záznamu. Dále budou následovat doplňkové otázky zkušební komise v případě nejasností.  ATIS / VOLMET bude možné maximálně třikrát zopakovat. II.část (v době trvání max. 15 minut): a) - poslech nestandardní letecké frazeologie (pochopení a vysvětlení situace) bude použita zvuková nahrávka, uchazeč může použít svoje poznámky, které pořídí při poslechu záznamu. Dále budou následovat doplňkové otázky zkušební komise v případě nejasností.  Tento záznam je z živé korespondence posádek letadla a nebude opakován.  b) - poslech rozhovoru všeobecné angličtiny (vysvětlit a pochopit obsah rozhovoru)      - poslech monologu (pochopit obsah a vyjádřit svůj názor) III. část (v době trvání max. 10 minut) a) - rozhovor na téma se zaměřením na oblast letectví   bude použito video v délce asi 90sec.  Úkolem bude pochopit o co v ukázce šlo a okomentovat svými slovy. Dále bude zkušební komisí navozena konverzace k tématu. b) – bude provedena konverzace na béžná témata, vyskytující se v běžném životě, nemusí být na téma letectví c) – úkolem bude popsat obrázek, který bude promítnut (co je na něm zobrazeno – popis situace), a vyjádřit vlastní názor na zobrazenou událost , co se stalo, jaká mohla být příčina, důvod….. IV. část bude aplikována dle potřeby, pokud bude mít zkušební komise požadavek na doplnění výše uvedených témat nebo bude považovat ke svému rozhodnutí za nutné předvést další znalosti týkající se leteckého provozu :  a) - schopnost reagovat na dotazy a příkazy ATC při různých postupech během letu bude provedeno formou rozhovoru s pilotem, členem komise, který navodí patřičné situace jenž mohou při letu vzniknout. b) -  Bude-li považováno za účelné, může být použit NOTAM, který bude uchazeč dekódovat Hodnocení bude v souladu s předpisem L1 a  dle tabulky ICAO language proficiency Cena přezkoušení, dle počtu zájemců v den zkoušky, se pohybuje 1.800,- Kč až 2.300,-Kč bez DPH.