Kurz letecké angličtiny pro výcvik IFR je nutné absolvovat před zahájením výcviku v létání podle přístrojů. Provádíme jej podle schválené osnovy ÚCL a rozsah kurzu je dán vstupními zkušenostmi uchazeče a pohybuje se od 32hod do 80hodin v následujících etapách : A. Kurz základních znalostí pro začátečníky ( I.stupeň ) (dosavadní znalosti ověřeny testem před vstupem do této části kurzu) 80hod B. Kurz odborné letecké angličtiny a leteckého názvosloví pro mírně pokročilé (dosavadní znalosti ověřeny testem před vstupem do této části kurzu) 50hod C. Kurz letecké frazeologie a komunikace IFR pro pokročilé (dosavadní znalosti ověřeny testem před vstupem do této části kurzu) 32hod Po dokončení kurzu letecké angličtiny IFR obdrží absolvent certifikát o jeho absolvování a zkoušku pro výcvik IR složí na Üřadě civilního letectví. Kurz letecké angličtiny pro IFR je organizován na letišti Benešov nebo České Budějovice, podle počtu uchazečů. Minimální počet absolventů pro otevření kurzu jsou čtyři piloti, cena pro nejčastější případ výuky, tedy etapu B je dle platného ceníku 8.000,-Kč bez DPH a případných nákladů na dopravu a ubytování. Pokud by byl zájem o individální výuku, cena a podmínky pak budou stanovena dohodou.
Kurz letecké angličtiny IFR
Osvědčení letecké školy BEMOAIR
(c) Q-COMP 2014-2020
NEW! EDITION
CZ/ATO-002
Approved Training Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ
Minikurzy letecké angličtiny VFR pro zkoušku ICAO
Piloti, kteří nechtějí létat podle přístrojů, ale zároveň mají zájem podívat se s letadlem do zahraničí musí mít zkoušku z letecké angličtiny ICAO a tuto mít zapsanou v pilotní licenci. Pro ty, kteří mají alespoň základní znalosti angličtiny je určen tento minikurz, který dvoudenní v rozsahu 15hodin výuky letecké terminologie a frazeologie a je koncipován jako příprava na zkoušku angličtiny ICAO v rozsahu VFR. Kurz je prováděn při minimální účasti 5ti pilotů ve skupině. Max. počet je 10 pilotů s ohledem na procvičování příkladů komunikace mezi lektorem a jednotlivými studenty. Tento kurz probíhá na letišti Benešov nebo České Budějovice. Cena kurzu je od 1.400,-Kč podle počtu studentů, cena je bez DPH, ubytování a stravování si hradí studenti sami.
Opakovací kurz angličtiny pro zkoušku ICAO
Zkouška English Language Proficiency dle ICAO
Pro piloty, kteří mají již určitou zkušenost s létáním do zahraničí a nebo již měli v minulosti zkoušku Angličtina ICAO, a potřebují si ji prodloužit, pořádáme jednodenní opakovací kurz před obnovovací zkouškou. Tento kurz je zaměřen zejména na poslech radiokomunikace v anglickém jazyce, na vzájemnou konverzaci, porozumnění standartním frázím i nestandartním situacím¨, na které musí pilot správně a včas reagovat a leteckou terminologii a frazeologii používanou při létání VFR. Tento kurz je prováděn vždy na letišti Benešov, obvykle o víkendu v sobotu a v další den se provádí zkouška z angličtiny ICAO. Kurz není pro zkoušku ICAO povinný, ale doporučujeme jej pro zopakování, zejména pro ty, kteří angličtinu v letectví běžně nepoužívají. Aktivně mluvící piloti mohou přijít rovnou ke zkoušce. Cena kurzu je 500,- a poskytujeme jej za tuto cenu pouze pro ty, kteří jsou u nás přihlášeni k následující zkoušce z angličtiny ICAO, ať už nové, nebo opakované. Obsah zkoušky ICAO je popsán v dalším odstavci.
Ústní přezkoušení ICAO Language Proficiency provádíme na letišti Benešov v nepravidelných intervalech podle zájmu pilotů. Vlastní zkouška trvá cca 30 - 35 minut a obvykle obsahuje následující 3 až 4 části : Obsah testu I.část (v době trvání cca 5 minut): Poslechové cvičení z oblasti řízení letového provozu: - odposlech ATIS/VOLMET - dekódování informací, vysvětlení volnou řečí v angličtině (cca 5 minut) bude použita zvuková nahrávka, uchazeč může použít svoje poznámky, které pořídí při poslechu záznamu. Dále budou následovat doplňkové otázky zkušební komise v případě nejasností. ATIS / VOLMET bude možné maximálně třikrát zopakovat. II.část (v době trvání max. 15 minut): a) - poslech nestandardní letecké frazeologie (pochopení a vysvětlení situace) bude použita zvuková nahrávka, uchazeč může použít svoje poznámky, které pořídí při poslechu záznamu. Dále budou následovat doplňkové otázky zkušební komise v případě nejasností. Tento záznam je z živé korespondence posádek letadla a nebude opakován. b) - poslech rozhovoru všeobecné angličtiny (vysvětlit a pochopit obsah rozhovoru) - poslech monologu (pochopit obsah a vyjádřit svůj názor) III. část (v době trvání max. 10 minut) a) - rozhovor na téma se zaměřením na oblast letectví bude použito video v délce asi 90sec. Úkolem bude pochopit o co v ukázce šlo a okomentovat svými slovy. Dále bude zkušební komisí navozena konverzace k tématu. b) – bude provedena konverzace na béžná témata, vyskytující se v běžném životě, nemusí být na téma letectví c) – úkolem bude popsat obrázek, který bude promítnut (co je na něm zobrazeno – popis situace), a vyjádřit vlastní názor na zobrazenou událost , co se stalo, jaká mohla být příčina, důvod….. IV. část bude aplikována dle potřeby, pokud bude mít zkušební komise požadavek na doplnění výše uvedených témat nebo bude považovat ke svému rozhodnutí za nutné předvést další znalosti týkající se leteckého provozu : a) - schopnost reagovat na dotazy a příkazy ATC při různých postupech během letu bude provedeno formou rozhovoru s pilotem, členem komise, který navodí patřičné situace jenž mohou při letu vzniknout. b) - Bude-li považováno za účelné, může být použit NOTAM, který bude uchazeč dekódovat Hodnocení bude v souladu s předpisem L1 a dle tabulky ICAO language proficiency Cena přezkoušení, dle počtu zájemců v den zkoušky, se pohybuje 1.800,- Kč až 2.300,-Kč bez DPH.