Výcvik pro získání kvalifikace létání podle přístrojů - IR(A) Výcvik IR(A) je prováděn pro získání kvalifikace létání pro lety podle přístrojů. (IFR - podle anglického instrument flight rules) je způsob vedení letu umožňující let i při zhoršených meteorologických podmínkách, kdy počasí neumožňuje let za viditelnosti (VFR). Pilot při takovém letu řídí letadlo na základě údajů přístrojů, nikoli podle výhledu z kabiny. Při IFR letu je udržováno rádiové spojení se stanovištěm řízení letového provozu, které odpovídá za dodržování rozestupů mezi letadly, pro prevenci srážky. Tento výcvik je možné provádět již s licencí PPL. Výcvik provádíme IR/M, tzv. IFR dvoumotorový, který je požadavkem pro využití v profesionální kariéře, nebo i IR/S (IFR jednomotorový), který je levnější a je pak možnost provést "upgrade" tzv. rozdílovým výcvikem na IR/M. Pokud držitel licenci CPL, může mu být snížen výcvik až o pět hodin.
Základní informace k výcviku pro přístrojovou kvalifikaci - IR(A) : Cílem modulového kursu výcviku v létání k přístrojové kvalifikaci (letoun) je vycvičit piloty na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou k řízení letounů při letech IFR a za meteorologických podmínek pro let podle přístrojů (IMC) v souladu s Dokumentem 8168 PANS - OPS ICAO. Kurz se skládá ze dvou modulů, které mohou být uskutečněny samostatně, nebo dohromady : (a) Modul základy letu podle přístrojů. Zahrnuje 10 hodin přístrojové doby ve výcviku, z nichž 5 hodin může představovat pozemní přístrojová doba na BITD, FNPT I nebo II nebo letovém simulátoru. Tento modul musí být prováděn ve schválené organizaci pro výcvik v létání (ATO) a musí být schválen Úřadem. Po ukončení modulu základy letu podle přístrojů je kandidátovi vydáno Osvědčení o dokončení kurzu, tento dokument je nutný pro další výcvik uvedený v bodě (b) a na jeho základě může žadatel uplatnit úlevu např. na výcvik CPL. (b) Modul procedurální let podle přístrojů. Tento modul zahrnuje zbytek osnovy výcviku pro IR(A), 40 hodin jednomotorové nebo 45 vícemotorové přístrojové doby ve výcviku a kurz teoretických znalostí pro IR(A). Tento modul musí být prováděn ve schválené ATO a musí být schválen Úřadem. V naší organizaci jej provádíme na letounech C172, C177RG a L-200A nebo L200D. Před zahájením modulového kursu IR(A) musí žadatel : a) být držitelem PPL(A) a práv létat v noci, nebo držitelem CPL(A), nebo průkazu ATPL pro jinou kategorii letadla. Žadatel o Modul procedurální let podle přístrojů, který není držitelem CPL(A), musí být držitelem Osvědčení o dokončení kurzu pro Modul základy letu podle přístrojů. b) mít nalétáno alespoň 50 letových hodin při přeletech jako velící pilot na letounech nebo vrtulnících, z nichž alespoň 10 hodin musí být na letounech. c) musí prokázat schopnost používat anglický jazyk, a být přezkoušen z angličtiny podle norem ICAO s úrovní minimálně Level4 d) v případě výcviku na vícemotorových letounech musí žadatel o kurz IR(A) pro vícemotorový letoun, který není držitelem třídní nebo typové kvalifikace pro vícemotorový letoun, absolvovat vícemotorový výcvik dle osnov MEP shcválených ÚCL před zahájením letového výcviku pro kurz IR(A) a tento výcvik zapsaný a potvrzený v zápisníku letů v tomto případě musí být zkouška dovednosti MEP provedena před zkouškou dovednosti IR(A) vícemotorové, nebo musí mít kvalifikaci vícemotorové letouny zapsanou v průkazu způsobilosti. e) výuka teoretických znalostí se může konat pouze v ATO schválené k provádění výuky teoretických znalostí a v tomto případě na tuto část kurzu dohlíží vedoucí výcviku ATO. Modul procedurální let podle přístrojů a zkouška dovednosti musí být dokončeny ještě v období platnosti osvědčení o úspěšném absolvování přezkoušení teoretických znalostí, t.j. jeden rok.
IR(A) výcvik pilotní
(c) Q-COMP 2014-2020
NEW! EDITION
CZ/ATO-002
Approved Training Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ
Cessna C177RG “Cardinal”
Palubní deska IFR letounu C177RG Cessna “Cardinal”
Kabina simulátoru ULT28
Kabina letounu L-200D
Palubní deska IFR letounu L-200A
Palubní deska C172N OK-ABC
Letoun C172N na letišti Benešov
Používáme letadla s klasickým přístrojovým vybavením, VOR/ADF/HSI ILS/NDB a v nynější době již nezbytným přístrojem GNS (GPS navigation system). Většina Všechna letadla pro IFR provoz jsou vybavena GNS Garmin 430/530. Na obrázcích výše jsou standardní základní přístroj pro létání IFR - ILS/HSI a Garmin GNS. Letoun L-200D OK-WHN je vybaven dvěmi soupravami Garmin GNS430 doplněné o multifunkční displeje Aspen Avionics a jedná se o jediný takto IFR vybavený letoun L-200 v ČR.
Kalkulace letového výcviku IR/S IFR / SEP hod.FI typ C-172 FNPT   600 Kč cena typu 4 200 Kč 2 300 Kč Kurzovné + teorie 20 4 000 Kč pouze v FTO-002, ne u ŘLP počet hodin dvoji 15 63 000 Kč pilot musí mít CPL nebo odlétaný zákl. kurz IR/Z počet hodin FNTP FNPT 25 57 500 Kč instruktor FNPT II. v ceně letové hodiny instruktor na palubě 15 9 000 Kč   poplatky ŘLP a ČSL *)   přřefakturace dle skutečných nákladů CELKEM hodin / Kč 50 bez DPH 133 500 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Kalkulace letového výcviku IR/M IFR / MEP hod.FI typ L-200A FNPT   600 Kč cena typu 7 400 Kč 2 300 Kč Kurzovné + teorie 20 4 000 Kč pouze v FTO-002, ne u ŘLP počet hodin dvoji 15 111 000 Kč pilot musí mít CPL nebo odlétaný zákl. kurz IR/Z počet hodin FNTP FNPT 30 69 000 Kč instruktor FNPT II. v ceně letové hodiny instruktor na palubě 15 9 000 Kč   poplatky ŘLP a ČSL *)   přefakturace dle skutečných nákladů CELKEM hodin / Kč 50 bez DPH 193 000 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Kalkulace letového výcviku IR S/M rozdílový IFR hod.FI typ L-200A IFR ze SEP na MEP 600 Kč cena typu 7 400 Kč   Kurzovné + teorie 10 2 000 Kč pouze v FTO-002, ne u ŘLP počet hodin dvoji 5   37 000 Kč minimální počet letových hodin počet hodin FNTP 0 0 Kč instruktor na palubě 5 3 000 Kč poplatky ŘLP a ČSL *)   přřefakturace dle skutečných nákladů CELKEM hodin / Kč 5 bez DPH 42 000 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP
Simulátor ATR-42 ve výcvikové centru ČSA - CATC