Výcvik pro získání kvalifikace létání podle přístrojů - IR(A) Výcvik   IR(A)   je   prováděn   pro   získání   kvalifikace   létání pro   lety   podle   přístrojů.   (IFR   -   podle   anglického   instrument   flight rules)    je    způsob    vedení    letu    umožňující    let    i    při    zhoršených meteorologických   podmínkách,   kdy   počasí   neumožňuje   let   za viditelnosti   (VFR).   Pilot   při   takovém   letu   řídí   letadlo   na   základě údajů přístrojů, nikoli podle výhledu z kabiny. Při   IFR   letu   je   udržováno   rádiové   spojení   se   stanovištěm řízení   letového   provozu,   které   odpovídá   za   dodržování   rozestupů mezi    letadly,    pro    prevenci    srážky.    Tento    výcvik    je    možné provádět již s licencí PPL. Výcvik   provádíme   IR/M,   tzv.   IFR   dvoumotorový,   který   je požadavkem   pro   využití   v   profesionální   kariéře,   nebo   i   IR/S   (IFR jednomotorový),    který    je    levnější    a    je    pak    možnost    provést "upgrade"   tzv.   rozdílovým   výcvikem   na   IR/M.   Pokud   má   držitel licenci CPL, může mu být snížen výcvik až o pět hodin.
Základní informace k výcviku pro přístrojovou kvalifikaci - IR(A) : Cílem   modulového   kursu   výcviku   v   létání   k   přístrojové   kvalifikaci   (letoun)   je vycvičit   piloty   na   úroveň   odborné   způsobilosti   nezbytnou   k   řízení   letounů   při letech   IFR   a   za   meteorologických   podmínek   pro   let   podle   přístrojů   (IMC)   v souladu s Dokumentem 8168 PANS - OPS ICAO. Kurz   se   skládá   ze   dvou   modulů,   které   mohou   být   uskutečněny   samostatně, nebo dohromady : (a) Modul základy letu podle přístrojů. Zahrnuje   10   hodin   přístrojové   doby   ve   výcviku,   z   nichž   až   5   hodin   může představovat   pozemní   přístrojová   doba   na   BITD,   FNPT   I   nebo   II   nebo   letovém simulátoru. Tento   modul   musí   být   prováděn   ve   schválené   organizaci   pro   výcvik v   létání   (ATO)   a   musí   být   schválen   Úřadem.   Po   ukončení   modulu   základy   letu podle   přístrojů   je   kandidátovi   vydáno   Osvědčení   o   dokončení   kurzu,   tento dokument   je   nutný   pro   další   výcvik   uvedený   v   bodě   (b)   a   na   jeho   základě může žadatel uplatnit úlevu např. na výcvik CPL.    (b) Modul procedurální let podle přístrojů. Tento     modul     zahrnuje     zbytek     osnovy     výcviku     pro     IR(A),     40     hodin jednomotorové    nebo    45    vícemotorové    přístrojové    doby    ve    výcviku    a    kurz teoretických   znalostí   pro   IR(A).   Tento   modul   musí   být   prováděn   ve   schválené ATO    a    musí    být    schválen    Úřadem.    V    naší    organizaci    jej    provádíme    na letounech C172, C177RG a L-200A nebo L200D. Před zahájením modulového kursu IR(A) musí žadatel : a)   být   držitelem   PPL(A)   a   práv   létat   v   noci,   nebo   držitelem   CPL(A),   nebo průkazu   ATPL   pro   jinou   kategorii   letadla.      Žadatel   o   Modul   procedurální   let podle   přístrojů,   který   není   držitelem   CPL(A),   musí   být   držitelem   Osvědčení   o dokončení kurzu pro Modul základy letu podle přístrojů. b)   mít   nalétáno   alespoň   50   letových   hodin   při   přeletech   jako   velící   pilot   na letounech nebo vrtulnících, z nichž alespoň 10 hodin musí být na letounech. c)    musí    prokázat    schopnost    používat    anglický    jazyk,    a    být    přezkoušen    z angličtiny podle norem ICAO  s úrovní minimálně Level4 d)      v   případě   výcviku   na   vícemotorových   letounech   musí   žadatel   o   kurz   IR(A) pro   vícemotorový   letoun,   který   není   držitelem   třídní   nebo   typové   kvalifikace   pro vícemotorový     letoun,     absolvovat     vícemotorový     výcvik     dle     osnov     MEP   shcválených   ÚCL   před   zahájením   letového   výcviku   pro   kurz   IR(A)   a   tento výcvik    zapsaný    a    potvrzený    v    zápisníku    letů    –    v    tomto    případě    musí    být zkouška     dovednosti     MEP     provedena     před     zkouškou     dovednosti     IR(A) vícemotorové,    nebo    musí    mít    kvalifikaci    vícemotorové    letouny    zapsanou    v průkazu způsobilosti. e)    výuka    teoretických    znalostí    se    může    konat    pouze    v   ATO    schválené    k provádění   výuky   teoretických   znalostí   a   v   tomto   případě   na   tuto   část   kurzu dohlíží   vedoucí   výcviku   ATO.   Modul   procedurální   let   podle   přístrojů   a   zkouška dovednosti    musí    být    dokončeny    ještě    v    období    platnosti    osvědčení    o úspěšném absolvování přezkoušení teoretických znalostí, t.j. jeden rok.  
IR(A) výcvik pilotní
(c) Q-COMP 2014-2018
NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved     Training        Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ
Cessna C177RG “Cardinal”
Palubní deska IFR letounu C177RG Cessna “Cardinal”
Kabina simulátoru ULT28
Kabina letounu L-200D
Palubní deska IFR letounu L-200A
Palubní deska C172N                      OK-ABC
Letoun C172N na letišti Benešov
Používáme     letadla     s     klasickým     přístrojovým     vybavením,     VOR/ADF/HSI ILS/NDB   a   v   nynější   době   již   nezbytným   přístrojem   GNS   (GPS   navigation system).   Většina   Všechna   letadla   pro   IFR   provoz   jsou   vybavena   GNS   Garmin 430/530.   Na   obrázcích   výše   jsou   standardní   základní   přístroj   pro   létání   IFR   - ILS/HSI    a    Garmin    GNS.    Letoun    L-200D    OK-WHN    je    vybaven    dvěmi soupravami   Garmin   GNS430   doplněné   o   multifunkční   displeje   Aspen   Avionics a jedná se o jediný takto IFR vybavený letoun L-200 v ČR.
Kalkulace letového výcviku IR/S IFR / SEP hod.FI typ C-172 FNPT   600 Kč cena typu 4 200 Kč 2 300 Kč Kurzovné + teorie 20 4 000 Kč pouze v FTO-002, ne u ŘLP počet hodin dvoji 15 63 000 Kč pilot musí mít CPL nebo odlétaný zákl. kurz IR/Z počet hodin FNTP FNPT 25 57 500 Kč instruktor FNPT II. v ceně letové hodiny instruktor na palubě 15 9 000 Kč   poplatky ŘLP a ČSL *)   přřefakturace dle skutečných nákladů CELKEM hodin / Kč 50 bez DPH 133 500 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Kalkulace letového výcviku IR/M IFR / MEP hod.FI typ L-200A FNPT   600 Kč cena typu 7 400 Kč 2 300 Kč Kurzovné + teorie 20 4 000 Kč pouze v FTO-002, ne u ŘLP počet hodin dvoji 15 111 000 Kč pilot musí mít CPL nebo odlétaný zákl. kurz IR/Z počet hodin FNTP FNPT 30 69 000 Kč instruktor FNPT II. v ceně letové hodiny instruktor na palubě 15 9 000 Kč   poplatky ŘLP a ČSL *)   přefakturace dle skutečných nákladů CELKEM hodin / Kč 50 bez DPH 193 000 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Kalkulace letového výcviku IR S/M rozdílový IFR hod.FI typ L-200A IFR ze SEP na MEP 600 Kč cena typu 7 400 Kč   Kurzovné + teorie 10 2 000 Kč pouze v FTO-002, ne u ŘLP počet hodin dvoji 5   37 000 Kč minimální počet letových hodin počet hodin FNTP 0 0 Kč instruktor na palubě 5 3 000 Kč poplatky ŘLP a ČSL *)   přřefakturace dle skutečných nákladů CELKEM hodin / Kč 5 bez DPH 42 000 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP
Simulátor ATR-42 ve výcvikové centru ČSA - CATC