Výcvik na vícemotorových letounech - kvalifikace MEP land Již   pilot   s   licencí   PPL(A)   si   může   své   oprávnění   rošířit kvalifikací MEP o létání na vícemotorových letounech. Obrázky   a   základní   data   letadel   najdete   v   záložce   “Flotila letadel”.   Výcvik   pilota   pro   kvalifikaci   MEP(A)   je   možné   zahájit   po absolvování   teoretické   výuky   a   přezkoušení   formou   testu   v   naší ATO,   kterou   provádí   naši   zkušení   instruktoři.   Stručný   přehled praktického    výcviku    přináší    tabulka    osnovy    MEP.    Výcvik    je rozšířením   znalostí   a   dovedností   pilota   alespoň   s   licencí   PPL, velký   důraz   je   kladen   na   nouzové   postupy   a   asymetrický   let. Naši    zkušení    instruktoři    s    mnohaletou    praxí    a    zkušenostmi získanými   běhěm   stovek   až   tisíců   odlétaných   hodin   Vás   naučí ovládat bezpečně a s jistotou vícemotorový letoun. Získání   kvalifikace   MEP   je   i   jedním   krokem   zájemců   o výcvik   profesionálního   pilota,   bez   této   kvalifikace   se   s   licencí CPL(A)      nelze      ve      většině      případů      ucházet      o      místo profesionálního pilota, zejména ne u leteckého dopravce.
Základní informace pro výcvik na vícemotorových letadlech -  MEP : Cílem   modulového   kursu   CPL(A)   je   vycvičit   držitele   PPL(A)   na   úroveň   odborné     způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). SPECIFICKÉ POŽADAVKY PŘED VSTUPEM DO KURZU MEP(A) Pilot musí být držitelem průkazu způsobilosti PPL nebo CPL Žadatel   o   třídní   kvalifikaci   pro   vícemotorový   jednopilotní      letoun   musí   před vstupem   do   kursu   nalétat   alespoň   70   hodin   jako   velící   pilot   letounů,   pokud není   získání   kvalifikace   MEP   součástí   integrovaného   kurzu   CPL(A)/IR(A)   nebo ATPL(A). VÝCVIKOVÝ KURZ MEP Kurz    teoretických    znalostí    pro    získání    třídní    kvalifikace    pro    jednopilotní vícemotorové    letouny    zahrnuje    alespoň    sedm    hodin    výcviku    v    provozu    ve vícemotorovém letounu a provádí se v naší ATO jako součást výcviku. Kurz     letového     výcviku     pro     získání     třídní     nebo     typové     kvalifikace     pro jednopilotní    vícemotorové    letouny    zahrnuje    alespoň    2    hodiny    a    30    minut letového     výcviku     ve     dvojím     řízení     za     normálních     podmínek     provozu vícemotorového   letounu   a   nejméně   3   hodiny   30   minut   letového   výcviku   ve dvojím   řízení   s   nácvikem   postupů   při   poruše   motoru   a   technik   asymetrického letu.  
Cena výcviku MEP(A) na typu L-200 “Morava”:
Osnova výcviku v ATO-002 pro získání kvalifikace - MEP(A)
Kokpit letounu MEP L-200D “Morava” OK-WHN
MEP(A) výcvik pilotní
(c) Q-COMP 2014-2018
NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved     Training        Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ
Letoun MEP - L200A “Morava před přistáním
Letouny L-200 ve skupině
Podívejte se na video jak létají “dvoustovky” Film    Dvě    dvoustovky    aneb    Like   Twins    (jako    dvojčata) vznikl    během    několika    letových    dní    během    výcviku,    přeletů, vyhlídkových    letů    a    pod.    Na    různá    místa    na    letadlech    jsme umísťovali   kamery   a   vše   bylo   pak   sestříháho,   aby   to   alespoň částečně      navazovalo.      Vzhledem      k      velkému      množství natočeného   materiálu   (přes   10hodin)   je   video   trochu   delší,   ale   ne víc, jak 15minut. Kliknutím na nadpis jej spustíte na YouTube
hod.FI FS/PAP L-200A Akce do 30.11. 700 Kč 1602 6 900 Kč 6 600 Kč Kurzovné + teorie 7 2 450 Kč počet hodin dvoji 6 39 600 Kč     instruktor na palubě 6 4 200 Kč palivové příplatky 6 cca 9 612 Kč orientačně - záleží na aktuální ceně paliva přistávací poplatky 26 cca 4 420 Kč přistávací poplatky MEP na LKBE CELKEM hodin / Kč 6 bez DPH 46 250 Kč základní cena bez poplatků - pro porovnání s jinými ATO CELKEM hodin / Kč 6 bez DPH 60 282 Kč celková cena na základní počet hodin daných osnovou Výcvik pro vícemotorové letouny - MEP(A)