Výcvik na vícemotorových letounech - kvalifikace MEP land Již pilot s licencí PPL(A) si může své oprávnění rošířit kvalifikací MEP o létání na vícemotorových letounech. Obrázky a základní data letadel najdete v záložce “Flotila letadel”. Výcvik pilota pro kvalifikaci MEP(A) je možné zahájit po absolvování teoretické výuky a přezkoušení formou testu v naší ATO, kterou provádí naši zkušení instruktoři. Stručný přehled praktického výcviku přináší tabulka osnovy MEP. Výcvik je rozšířením znalostí a dovedností pilota alespoň s licencí PPL, velký důraz je kladen na nouzové postupy a asymetrický let. Naši zkušení instruktoři s mnohaletou praxí a zkušenostmi získanými běhěm stovek tisíců odlétaných hodin Vás naučí ovládat bezpečně a s jistotou vícemotorový letoun. Získání kvalifikace MEP je i jedním krokem zájemců o výcvik profesionálního pilota, bez této kvalifikace se s licencí CPL(A) nelze ve většině případů ucházet o místo profesionálního pilota, zejména ne u leteckého dopravce.
Základní informace pro výcvik na vícemotorových letadlech - MEP : Cílem modulového kursu CPL(A) je vycvičit držitele PPL(A) na úroveň odborné způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). SPECIFICKÉ POŽADAVKY PŘED VSTUPEM DO KURZU MEP(A) Pilot musí být držitelem průkazu způsobilosti PPL nebo CPL Žadatel o třídní kvalifikaci pro vícemotorový jednopilotní letoun musí před vstupem do kursu nalétat alespoň 70 hodin jako velící pilot letounů, pokud není získání kvalifikace MEP součástí integrovaného kurzu CPL(A)/IR(A) nebo ATPL(A). VÝCVIKOVÝ KURZ MEP Kurz teoretických znalostí pro získání třídní kvalifikace pro jednopilotní vícemotorové letouny zahrnuje alespoň sedm hodin výcviku v provozu ve vícemotorovém letounu a provádí se v naší ATO jako součást výcviku. Kurz letového výcviku pro získání třídní nebo typové kvalifikace pro jednopilotní vícemotorové letouny zahrnuje alespoň 2 hodiny a 30 minut letového výcviku ve dvojím řízení za normálních podmínek provozu vícemotorového letounu a nejméně 3 hodiny 30 minut letového výcviku ve dvojím řízení s nácvikem postupů při poruše motoru a technik asymetrického letu.
Cena výcviku MEP(A) na typu L-200 “Morava”:
Osnova výcviku v ATO-002 pro získání kvalifikace - MEP(A)
Kokpit letounu MEP L-200D “Morava” OK-WHN
MEP(A) výcvik pilotní
(c) Q-COMP 2014-2020
NEW! EDITION
CZ/ATO-002
Approved Training Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ
Letoun MEP - L200A “Morava před přistáním
Letouny L-200 ve skupině
Podívejte se na video jak létají “dvoustovky” Film Dvě dvoustovky aneb Like Twins (jako dvojčata) vznikl během několika letových dní během výcviku, přeletů, vyhlídkových letů a pod. Na různá místa na letadlech jsme umísťovali kamery a vše bylo pak sestříháho, aby to alespoň částečně navazovalo. Vzhledem k velkému množství natočeného materiálu (přes 10hodin) je video trochu delší, ale ne víc, jak 15minut. Kliknutím na nadpis jej spustíte na YouTube
hod.FI FS/PAP L-200A Akce do 30.11. 700 Kč 1602 6 900 Kč 6 600 Kč Kurzovné + teorie 7 2 450 Kč počet hodin dvoji 6 39 600 Kč     instruktor na palubě 6 4 200 Kč palivové příplatky 6 cca 9 612 Kč orientačně - záleží na aktuální ceně paliva přistávací poplatky 26 cca 4 420 Kč přistávací poplatky MEP na LKBE CELKEM hodin / Kč 6 bez DPH 46 250 Kč základní cena bez poplatků - pro porovnání s jinými ATO CELKEM hodin / Kč 6 bez DPH 60 282 Kč celková cena na základní počet hodin daných osnovou Výcvik pro vícemotorové letouny - MEP(A)