Kromě leteckých výcviků a provozování dalších leteckých prací provádí naše firma i opravy letadel a letecké techniky, servisování letadel, pravidelnou údržbu pro vlastní letadla i smluvní zákazníky a také zajišťujeme Řízení pro zachování letové způsobilosti - CAMO. i Letecký servis má vlastní webové stránky, které najdete na http://www.leteckyservis.cz - nebo jednoduše klikněte na tlačítko : 
(c) Q-COMP 2014-2018
Letecký servis BEMOAIR Letecký servis BEMOAIR
SERVIS - CZ.MF.0033  CZ.MF0033 
Naše    středisko    údržby    letadel má    oprávnění    CAA    číslo    CZ. MF.0033    a    provádí    periodickou údržbu,   především   letounů   řady Zlín   -   Trenér,   Zlín   Z42   až   Z242, Cessny   C150   až   C182   a   další typy jedno i dvoumotorové.
CAMO  -  CZ.MG.0043 
Kromě   servisu   nabízíme   i   zpra- cování   programu   údržby   a   říze- ní   kontroly   letové   způsobilosti   u jedno   i   vícemotorových   letadel. Naše   CAMO   má   oprávnění   CAA číslo   CZ.MG.0043.   V   současné době máme v CAMO 34 letadel.
Provádění oprav letadel 
V   případě   potřeby   větší   opravy, např.   po   letecké   nehodě,   nebo jiném      poškození      zpracujeme postup   v   souladu   s   technickou   a opravárenskou        dokumentací, zajistíme   jeho   schválení   CAA   a provedeme i nestand. opravu.
Prodej náhradních dílů 
Na    základě    dlouholeté    spolu- práce     se     zahraničními     doda- vateli     náhradních     dílů,     doká- žeme    zajistit    díly    na    všechny typy     cizich     letounů     za     velmi výhodných      podmínek,      samo- zřejmě včetně atestů a Form1.

Letecký servis

Provádíme revize po 25H, 50H, 100H a 200H provozu a roční prohlídky následujících typů letadel : Zlín - trenér : Z-126, Z-226, Z.326, Z-526 Zlín :  Z-42, Z-43, Z-142, Z-242 Cessna : C-150, C-152, C-172, C-182 Další typy : L-200A, L-40, M5-210c, P92JS ULL : převážně KP2U ale i  jiné typy dle TP
Provádíme revize po 10H, 50H, 75H, 200H a výměny leteckých motorů následujících výrobců a typů : LOM: M-137A/AK, M-337A/AK/SH, M-332 Walter : WM4-III Continental : IO-360D, O-200A, O-300 Lycoming : O-235 series, O-320 series Rotax : 447, 582, 912UL/ULS
Provádíme   údržbu   dle   technické   dokumen- tace   a   výměnu   pevných   i   stavitelných   vrtulí AVIA    V500A,    V503A,    V410,    dále    značek McCauley,   Kašpar,   Junkers,   Ivoprop   a   pod. Ve   spolupráci   se   servisním   střediskem   ve Straubingu   zajistíme   generální   opravy   vrtulí McCauley,    pevných    i    stavitelných,    včetně rozvaděčů a vrtulových listů.
DRAKY LETADEL LETECKÉ MOTORY VRTULE
Periodická a pravidelná údržba letadel v leteckém servisu BemoAir - CZ.MF.0033
Dále provádíme kompenzace kompasů, zkoušky pitot-statických systémů, měření tlaků motorů, servisní zásahy u zákazníka, kontroly letové způsobilosti, vystavení ARC, provedení zkušebního letu po opravě a pod. V případě potřeby provedeme i nestandardní opravu např. po letecké nehodě nebo jiném poškození letadla, zajistíme zhotovení nestandartního postupu opravy a jeho schválení na ÚCL. Běžné práce na revizích letadel, motorů a vrtulích jsou uvedeny v našem ceníku, práce nestandartních oprav a případné vícepráce při revizích jsou účtovány hodinovou sazbou. Pro stálé zákazníky se smlouvou poskytujeme slevy na revize letadel i na řízení letové způsobilosti.
CAMO BEMOAIR

CAMO

Přístup pro smluvní zákazníky CAMO
Výše uvedené činnosti provádíme na základně leteckého servisu na letišti Benešov, pod hlavičkou společnosti Letecká škola BemoAir s.r.o. Není-li možnés Vaším letounem přiletět z důvodu závady k nám do servisu, provádíme i výjezdy za účelem oprav letecké techniky. Máme zkušené mechaniky, kteří si poradí i s netypickými projevy některých závad, ať už leteckých motorů, draků nebo letadlových systémů. Revize a opravy provádíme na základě objednávek, není třeba žádná smlouva. Pro řízení kontroly letové způsobilosti je nutné uzavření smlouvy. Zákazníkům, kteří mají u nás uzavřenou smlouvu na CAMO i na letecký servis současně, poskytujeme zvýhodněné ceny našich služeb.
Rozsah činnosti najdete na stránkách servisu
NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved     Training        Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ

Letecký servis