Výcvik obchodních pilotů CPL(A) Výcvik     obchodního     pilota     jak     již     název     napovídá, umožňuje    pilotům    létat    v    obchodní    letecké    dopravě    a    je    to obvykle   první   licence   pro   usednutí   na   místo   druhého   pilota   ve velkém   dopravním   letadle.   Provádíme   modulový   praktický   výcvik pilota   CPL,   to   znamená,   že   uchazeč   o   tento   výcvik   musí   mít   již licenci   pilota   PPL      Výcvik   obchodních   pilotů   provádíme   na      všech typech   letounů,   ale   nejčastěji   v   kombinaci   na   letounech   Cessna C152/172   a   Cessna   C177RG   nebo   v   případě   MEP   na   L-200. Prvních   deset   hodin   výcviku   je   možné   létat   i   na   letounech   Zlín   Z- 43,   Z-142   nebo   Cessna   C-152,   Cessna   C-172.   V   další   části,   již musí    být    použit    komplexní    letoun,    pro    přepravu    alespoň    čtyř osob se stavitelnou vrtulí a zasouvacím podvozkem. Obrázky   a   základní   data   letadel   najdete   v   záložce   “Flotila letadel”.   Výcvik   pilota   CPL(A)   je   možné   zahájit   po   absolvování části   teoretické   výuky,   kterou   provádí   schválená   organizace   pro výcvik   teorie   a   po   úspěšné   lékařské   prohlídce   po   které   získáte zdravotní     způsobilost     I.     třídy.     Stručný     přehled     praktického výcviku   přináší   následující   tabulka.   Výcvik   je   rozšířením   znalostí a    dovedností    pilota    PPL,    takže    v    něm    budete    létat    dosud neprocvičované   úlohy,   jako   např.   vzlety   a   přistání   z/na   krátké RWA,   přes   překážky,   lety   na   řízená   letiště   se   zaměřením   na postupy    a    komunikaci.    Důraz    v    tomto    druhu    výcviku    je    na přesnost   prováděných   postupů   a   řešení   mimořádných   situací, které    mohou    během    letu    nastat.    Naši    zkušení    instruktoři    s mnohaletou     praxí     a     zkušenostmi     získanými     běhěm     tisíců odlétaných a hodin Vás takové situace naučí bezpečně zvládat. Část   výcviku   týkající   se   přítrojového   létání   můžete   odlétat na   simulátoru   velkého   dopravního   letadla,   smluvně   a   za   velmi cenových   výhodných   pro   naše   piloty   používáme   typy   ATR-42   ve výcvikovém    střesisku    ČSA    (CATC)    nebo    ULT-28    (Letov    Air). Během   výcviku   se   naučíte   létat   i   na   mezinárodní   řízené   letiště, jako např. Karlovy Vary, Brno, Ostrava i Praha - Ruzyně. Protože    získání    licence    CPL    je    obvykle    poslední    krok zájemců   o   výcvik   profesionálního   pilota,   jeho   držitelé   vstupují   do kurzu   již   s   licencí   MEP   a   IR   (létání   podle   přístrojů)   a   tím   získávají úlevu   z   osnovy   na   přístrojové   létání.   Po   zkoušce   CPL   se   tak   již mohou   ucházet   o   zaměstnání   v   letecké   společnosti   u   nás   i   ve světě.
Základní informace pro zahájení výcviku obchodního pilota - CPL: OBECNÉ POŽADAVKY Cílem   modulového   kursu   CPL(A)   je   vycvičit   držitele   PPL(A)   na   úroveň   odborné     způsobilosti nezbytnou pro vydání CPL(A). Minimální věk Žadatel o průkaz CPL musí dosáhnout věku alespoň 18 let. Práva a podmínky a) Práva. Držitel průkazu CPL má v rámci odpovídající kategorie letadel práva: 1) k výkonu všech práv držitele průkazu LAPL a PPL; 2)   k   výkonu   funkce   velitele   letadla   nebo   druhého   pilota   ve   všech   letadlech   v jiné než obchodní letecké dopravě; 3)    k    výkonu    funkce    velitele    letadla    v    obchodní    letecké    dopravě    ve    všech jednopilotních letadlech s výhradou omezení uvedených v FCL.060 4)   k   výkonu   funkce   druhého   pilota   v   obchodní   letecké   dopravě   s   výhradou omezení uvedených v FCL.060. Žák musí být držitelem průkazu způsobilosti PPL(A) Musí   mít   nalétáno   150   hodin   jako   pilot   a   být   držitelem   třídní   kvalifikace   MEP jestliže má být ke zkoušce dovednosti použit vícemotorový letoun Musí  mít platné zdravotní osvědčení 1. třídy Musí   mít      potvrzení   o   absolvování   teoretické   výuky   ve   schváleném   zařízení pro   výuku   teorie   v   rozsahu   alespoň   50%   celkové   doby   podle   požadavků   Part FCL,   nebo   mít   potvrzení   o   zkoušce   pro   stejnou   nebo   vyšší   kvalifikaci   (CPL, ATPL).
Ceny výcviku CPL(A) podle typu letadla v kombinaci se simulátorem :
Kompletní osnova výcviku obchodního pilota letounů - CPL(A) bez možných úlev, včetně výcviku létání v noci.
Letoun Cessna 172 při vzletu na letišti v Salzburgu
Cessna C-172 při výcviku CPL na letišti Karlovy Vary
CPL(A) výcvik pilotní
(c) Q-COMP 2014-2018
NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved     Training        Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ
Letecký simulátor Airbus A320
Palubní deska letounu C182
Letoun L-200A používaný ve výcviku jako komplexní letoun
Přistání při nočním výcviku na letišti Brno
Pravé místo v cockpitu může být Vaše!
hod.FI FS/PAP C-152 + C177RG 500 Kč 481 Kč 2 880 Kč 3 920 Kč Kurzovné, poz.přípravy 20 4 000 Kč pouze pro praktický výcvik - teorie zvlášť počet hodin na C152 15   43 200 Kč pilot musí mít odlétanou NOC počet hodin FNPT II. 5 11 500 Kč včetně letového instruktora FNPT II.  instruktor na palubě 20 10 000 Kč pouze na letounu C152+C177RG typ C177RG ve výcviku 5 19 600 Kč letoun splňující podmínky Part-FCL palivové příplatky 25 cca 12 015 Kč orientačně - záleží na aktuální ceně paliva přistávací poplatky 45 cca 2 250 Kč přistávací poplatky podle cen na LKBE CELKEM hodin / Kč 20 bez DPH 88 300 Kč základní cena bez poplatků - pro porovnání s jinými ATO CELKEM hodin / Kč 20 bez DPH 102 565 Kč celková cena na základní počet hodin daných osnovou hod.FI FS/PAP C-152 + L-200A 500 Kč 560 Kč 2 880 Kč 6 900 Kč Kurzovné, poz.přípravy 15 3 000 Kč pouze pro praktický výcvik - teorie zvlášť počet hodin na C152 10   28 800 Kč pilot musí mít IR(A) a MEP L200 FI(A) / MEP L200 5 3 000 Kč instruktor na letounu L200 FI(A) / SEP C152 10 5 000 Kč pouze na letounu C152 typ L200A ve výcviku 5 34 500 Kč letoun splňující podmínky Part-FCL palivové příplatky 15 cca 8 400 Kč orientačně - záleží na aktuální ceně paliva přistávací poplatky 40 cca 2 000 Kč přistávací poplatky podle cen na LKBE CELKEM hodin / Kč 15 bez DPH 74 300 Kč základní cena bez poplatků - pro porovnání s jinými ATO CELKEM hodin / Kč 15 bez DPH 84 700 Kč celková cena na základní počet hodin daných osnovou Obchodní pilot letounů - CPL(A)   (v.2) Obchodní pilot letounů - CPL(A)   (v.1)