Výcvik soukromého pilota PPL(A) Praktický   výcvik   PPL      provádíme   buď   na      letounech   Zlín Z43,   Z142   nebo   Cessna   C-150/152   a   Cessna   C-172.   Obrázky   a základní   data   letadel   najdete   v   záložce   “Flotila   letadel”.    Výcvik pilota   PPL(A)   je   možné   zahájit   po   absolvování   základní   části teoretické    výuky    a    po    úspěšné    lékařské    prohlídce    po    které získáte   zdravotní   způsobilost   alespoň   II.   třídy.   Stručný   přehled praktického   výcviku   přináší   následující   tabulka.   Výcvik   je   zahájen výukou   jednoduché   techniky   pilotáže   a   postupně   se   pilotní   žák naučí   vše   potřebné   k   bezpečnému   zvládnutí   letu,   včetně   řešení mimořádných    a    nouzových    situací,    které    by    mohly    běhe    letu někdy    nastat.    Naši    zkušení    instruktoři    s    mnohaletou    praxí    a zkušenostmi   získanými   běhěm   tisíců   odlétaných   a   hodin   Vás takové situace naučí bezpečně zvládat.  Část   výcviku,   konkrétně   cvičení   č.   24   a   zejména   cvičení 25   je   možné   odlétat   na   letovém   simulátoru,   který   je   levnější   než letoun.   Navíc   jde   o   zajímavou   praxi,   neboť   se   tak   pilotní   žák seznámí   s   "velkým"   letounem      -   pro   tento   výcvik   přístrojového létání   využíváme   typ   ATR-42,   (ČSA)   nebo   ULT-28   (Letov   Air). Během   výcviku   se   naučíte   létat   i   na   mezinárodní   řízené   letiště, jako   např.   Karlovy   Vary,   Brno,   Ostrava   i   Praha   -   Ruzyně.   Po získání   licence   PPL   si   můžete   u   nás   půjčovat   letadlo   k   létání   pro svou   vlastní   potřebu,nebo   můžete   dále      získávat   nové   letecké kvalifikace,   např.   vícemotorové   typy,   akrobacii,   vlekaře   kluzáků   a transparentů   a   pod..   Licence   PPL   také   může   odstartovat   Vaši profesionální   dráhu,   neboť   na   ní   lze   navázat   dalšími   modulovými výcviky pro létání podle přístrojů a obchodního pilota
Základní informace pro zahájení výcviku soukromého pilota : * minimální věk 15 let, první sólo v 16 letech, vydání licence v 17letech * zdravotní prohlídky  II. třídy u lékaře AME nebo v AMC * výcvik dle osnov Part FCL - PPL(A) 40h+5h létání, 100h teorie * možnost výběru typu letadla pro výcvik a tím volba ceny výcviku * možnost až pět hodin odlétat na letovém simulátoru ATR42 nebo ULT28
Ceny výcviku PPL(A) podle typu letadla v kombinaci se simulátorem :
Letoun L-40 pro pokračovací výcvik pilota PPL
č.př. Předmět plán Stručný obsah lekcí dle osnovy PPL Část 1. 50 Před zahájením praktického výcviku D3-1 Právní předpisy v letectví I. 7 Úmluvy, ICAO, L-2, PartFCL, vzdušný prostor ČR D3-2 Lidská výkonnost a omezení 2 Parciální tlak, smysly, ovlivnění, psychologie, stres D3-3 Meteorologie 4 MSA, vzduchové hmoty, vítr, oblačnost D3-4 Spojení 4 Základy komunikace v ATZ, obsluha RDST a XPDR D4-1 Všeobecné znalosti letounu 18 Letadla, draky, pohonné jedn., systémy, přístroje D4-4 Provozní postupy 2 Doklady letadla, systémy údržby, letová příručka D4-5 Základy letu 12 Aerodynamika a mechanika letu D4-7 Obecná bezpečnost letu 1 Letoun, obsluha, zajištění, provozní omezení Část 2. 50 V průběhu praktického výcviku D3-1 Právní předpisy v letectví II. 5 Zákon o civ. Letectví, L-11, L-4444, L-14, L-8, L-1 D4-1 Všeobecné znalosti letounu II. 6 Letadlové systémy, speciální zařízení a vybavení D3-4 Spojení - radiokomunikace 6 V rozsahu pro získání licence OFC na ČTÚ D4-2a Základy navigace 10 MSA, pojmy, zkratky, výpočet snosu, mapy, čas D4-2b Radionavigace 6 VOR, ADF, NDB, DME, ILS, pozemní radary, GPS D4-3 Plánování a provedení letu 4 Hmotnosti a vyvážení, výkonnosti, vliv za letu D3-3 Meteorologie 4 MSA, vzduchové hmoty, nebezpečné jevy, atd D3-2 Lidská výkonnost a omezení 2 Nebezpečné látky, alkohol, únava, životospráva D4-4 Provozní postupy 3 L6 / II. , L-12, L-13, omezování hluku, L4444 D5-1 Obecná bezpečnost letu 2 vybavení letadel pátrání a záchrana, prevence D5-2 Letová způsobiloat 2 L8, palubní doklady, systém údržby, CAMO
Osnova výcviku soukromého pilota letounů - PPL(A)
Teoretická příprava - pozemní výuka předmětů pro PPL(A)
2x Z-43 + Maule M5-210c létání skupin po výcviku PPL.
Cessna C-172
PPL(A) výcvik pilotní
(c) Q-COMP 2014-2018
NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved     Training        Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ
Zlín Z-142
Cessny  C-152
V současné době máme cenovou akci pro výcvik PPL na letounech Cessna - tabulka vpravo.
Cena L-40 již od 2990,-/hod hod.FI FS/PAP Z-43/142 FNPT 0 Kč 801 3 960 Kč 2 300 Kč Kurzovné + teorie 100 15 000 Kč v ceně je i letový instruktor na 30 letových hodin počet hodin dvoji 30  118 800 Kč jen na letounu Z43/Z142 počet hodin sólo 10 39 600 Kč jen na letounu Z43/Z142 počet hodin FNPT 5 11 500 Kč FI v ceně letové hodiny simulátoru palivové příplatky 40 cca 32 040 Kč orientačně - záleží na aktuální ceně paliva přistávací poplatky 120 cca 6 000 Kč přistávací poplatky na LKBE CELKEM hodin / Kč 45 bez DPH 184 900 Kč základní cena bez poplatků - pro porovnání s jinými ATO CELKEM hodin / Kč 45 bez DPH 222 940 Kč celková cena na základní počet hodin daných osnovou hod.FI FS/PAP C152/G115 FNPT 0 Kč 462,8 2 860 Kč 2 300 Kč Kurzovné + teorie 100 15 000 Kč v ceně je i letový instruktor na 30 letových hodin počet hodin dvoji 30  85 800 Kč jen na letounu C150/C152/G115 počet hodin sólo 10 28 600 Kč jen na letounu C150/C152/G115 počet hodin FNPT 5 11 500 Kč FI v ceně letové hodiny simulátoru palivové příplatky 40 cca 18 512 Kč orientačně - záleží na aktuální ceně paliva přistávací poplatky 120 cca 6 000 Kč přistávací poplatky na LKBE CELKEM hodin / Kč 45 bez DPH 140 900 Kč základní cena bez poplatků - pro porovnání s jinými ATO CELKEM hodin / Kč 45 bez DPH 165 412 Kč celková cena na základní počet hodin daných osnovou hod.FI FS/PAP C/F-172 FNPT 0 Kč 587,4 3 480 Kč 2 300 Kč Kurzovné + teorie 100 15 000 Kč v ceně je i letový instruktor na 30 letových hodin počet hodin dvoji 30  104 400 Kč jen na letounu C-172 počet hodin sólo 10 34 800 Kč jen na letounu C-172 počet hodin FNPT 5 11 500 Kč FI v ceně letové hodiny simulátoru palivové příplatky 40 cca 23 496 Kč orientačně - záleží na aktuální ceně paliva přistávací poplatky 120 cca 6 000 Kč přistávací poplatky na LKBE CELKEM hodin / Kč 45 bez DPH 165 700 Kč základní cena bez poplatků - pro porovnání s jinými ATO CELKEM hodin / Kč 45 bez DPH 195 196 Kč celková cena na základní počet hodin daných osnovou Soukromý pilot letounů - PPL(A) (v.2) Soukromý pilot letounů - PPL(A) (v.3) Soukromý pilot letounů - PPL(A) (v.1)