(c) Q-COMP 2014-2018
Výcvik pilota ULLa Licence       pilota       ULL       Vás       bude opravňovat   k   létání   pro   Vaše   potěšení, pro   radost.   Výcvik   je   prováděn   podle osnovy    LAA    UL-3,    která    je    uvedena níže.    Na    výcvik    pilota    ULL    klademe stejnou   důležitost   a   náročnost,   jako   na ostatní   výcviky   pro   piloty   všeobecného   letectví.   Jen   tak   si od   nás   odnesete   po   výcviku,   kromě   pilotního   průkazu,   také pocit   pro   zodpovědnost.   S   tím   souvisí   i   jistota   při   řešení všech     možných     mimořádných     případů,     které     Vás     ve vzduchu   mohou   potkat   a   vlastní   pohoda   při   létání.   Jedině pilot,   který   se   cítí   v   letadle   spokojeně,   bez   stresu   a   jistý sám    sebou,    je    pilot,    který    pak    nevytváří    nebezpečné situace    a    létá    skutečně    pro    radost    -    ale    zároveň    s respektem.     Naši     zkušení     instruktoři     Vám     předají     své mnohaleté   zkušenosti   a   budou   se   Vám   v   maximální   míře věnovat, aby Vás co nejlépe létat naučili.  
Základní podmínky pro zahájení výcviku pilota ULLa : * minimální věk 15 let * zdravotní prohlídky  II. třídy u určeného sportovního lékaře * výcvik dle osnov UL-3 - min. 20hodin létání, 45hod teorie * možnost výběru typu letadla pro výcvik a tím volba ceny výcviku
Teoretická příprava :
UL-3  OSNOVY VÝCVIKU ULLa létání   létání    létání     létání     výuk a  Číslo cvič. Obsah cvičení dvojí dvojí  sólo sólo  PP nebo P.P. Pozemní přípravy  letů hodin letů hodin hodin UL-TZ  Školení z technické části letounu  5 UL 1-4a Základy techniky pilotáže 2 UL 5a Let po okruhu 3 UL 6a Zábrana pádu a vývrtky, teorie vývrtky 2 UL 7a Opravy vadných přistání 1 UL 8-9a Bezpečnostní a nouzové postupy 2 UL 10-11a Přistání s bočním větrem, zakryté přístroje 1 UL 19a Navigační lety a přelety 4 1 Seznamovací let 1 0:20 2 Přímý a vodorovný let, funkce řízení 3 1:00 3 Zatáčky o náklonu do 15st. 3 1:00 4 Zatáčky o náklonu 30 a 45 st. 3 1:00 5 Nácvik vletu a přistání, let po okruhu 30 2:50 6 Nácvik skluzu, zábrany pádu a vývrtky 3 1:00 7 Opravy vadného rozpočtu a přistání 10 1:00 8 Nácvik bezpečnostního přistání 5 1:00 9 Nácvik nouzového přistání  15 1:30 10 Přistání s bočním větrem 3 0:15 11 Let se zakrytými přístroji 2 0:10 12P Přezkoušení před prvním sólem 1 0:15 13 Samostatný let po okruhu 3  0:15 14 Kontrolní let po okruhu 2 0:10 15 Samostatné lety po okruhu 15 1:40 16 Zatáčky v prostoru o náklonu do 30st. 3 1:00 17 Zábrana pádu, nácvik skluzu 2 0:30 18 Nácvik nouzového přistání na letiště 10 1:00 19 Navigační let 200km s mezipřistáním 3 2:05 20 Navigační let 100km s mezipřistáním 2 1:00 21 Navigační přelet 100km sólo  2 1:00 P.Z. Zkouška pilota ULLa 2 0:20 ULLa Celkem  startů / přistání 87x 35x ULLa Celkem  letových  hodin / PP ##### 5:25 20h  
Praktický výcvik :
ULL(a) výcvik pilotní
NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved     Training        Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ
hod.FI FS/PAP KP-2U 500 Kč 183,6 1 900 Kč Kurzovné + teorie 4 1 000 Kč Teorie pro řízené lety + Poz.Přípravy dle UL3 počet hodin dvoji 4   7 600 Kč pilot musí létat typ KP2U - být přeškolen instruktor na palubě 4 2 000 Kč palivové příplatky 4 cca 734 Kč orientačně - záleží na aktuální ceně paliva přistávací poplatky 6 cca 180 Kč přistávací poplatky na LKBE CELKEM hodin / Kč 20 bez DPH 10 600 Kč základní cena bez poplatků - pro porovnání s jinými ATO CELKEM hodin / Kč 4 bez DPH 11 514 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Řízené lety VFR pro piloty ULL  (v.1) FS/PAP KP-2U   183,6 1 900 Kč Kurzovné + teorie 50 9 000 Kč 50 hodin teorie, 15h FI, poz. přípravy atd. počet hodin na KP2U 20   38 000 Kč letový instruktor v ceně kurzovného palivové příplatky 20 cca 3 672 Kč orientačně - záleží na aktuální ceně paliva přistávací poplatky 100 cca 3 000 Kč přistávací poplatky na LKBE CELKEM hodin / Kč 20 bez DPH 47 000 Kč základní cena bez poplatků - pro porovnání s jinými ATO CELKEM hodin / Kč 20 bez DPH 53 672 Kč bez přistávacích a přibližovacích poplatků a FS/PAP Výcvik pilota ultralehkých letadel  - ULL