(c) Q-COMP 2014-2018

 Teorie pro základní výcviky

Teoretické   školení   pro   základní   výcvik   pilota   ULL   a   PPL(A)   provádíme   v   Benešově,   v   Brně   a   v   Praze   se zkušenými   lektory   s   dlouholetou   praxí   v   civilním   létání.   Toto   školení   je   podmínkou   pro   absolvování   a   zahájení   pilotního výcviku.   Pro   výcvik   ULL   obsahuje   školení   teorie   45hodin   výuky,   z   toho   22h   před   zahájením   výcviku   a   ostatní   v   jeho průběhu.   Ve   výcviku   PPL(A)   je   celkem   100hodin   teoretické   výuky   včetně   samostudia   a   před   zahájením   výcviku   musí být   absolvována   polovina.   Přesný   rozpis   jednotlivých   předmětů   a   počty   hodin   jsou   popsány   na   jiném   místě   těchto stránek   u   informacích   o   výcviku   PPL(A)    a   ULL(A) .   Cena   teorie   pro   tento   druh   výcviku   je   součástí   ceny   celého   kurzu, samostatně pouze teorii bez praktického výcviku neposkytujeme.

 Teorie pro ostatní kvalifikace

Pro   výcvik   MEP   (multiengine   -   vícemotorové   typy)   provádíme   teorii   jako   součást   výcvikových   osnov,   délka školení   bez   typové   zkoušky   je   7hodin.   Dále   provádíme   teoretickou   výuku   pro   další   výcviky   a   to   “Řízené   lety   VFR   pro ULL”,   teorii   pro   Výcvik   letového   instruktora,   teorii   pro   výcvik   Zkušební   lety,   teoretické   školení   pro   kvalifikaci   NOC,   pro výcvik   Akrobacie,   pilota   Vlekaře   a   pod.   Veškerá   tato   teoretická   výuka   je   opět   součástí   osnov   příslušného   výcviku   a samostatně ji neposkytujeme, ani ji nemáme v ceníku. Provádíme ji pouze současně s praktickým výcvikem.
NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved     Training        Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ

 Semináře letových instruktorů

Činnost   letového   instruktora   je   náročná   a   zodpovědná   práce,   z   toho   důvodu   musí   být   neustále   udržována   taské jeho    vysoká    odborná    příprava.    Její    součástí    je    dvoudenní    seminář,    který    je    jednou    z    podmínek    pro    obnovení kvalifikace   letového   instruktora   FI(A)   v   době   její   platnosti.   Tyto   semináře   pořádáme   na   základě   povolení   a   schválení Úřadu    civilního    letectví    a    přednáší    na    nich    odborníci    nejen    z    řad    pilotů,    ale    i    profesionálů    z    daného    oboru (meteorologové,   letečtí   lékaři,   letoví   examinátoři   a   pod.)   Tento   seminář   je   prováděn   pravidelně   na   letištích   Benešov   a Brno,   obvykle   o   víkendech.   Jeho   termín   je   oznamován   v   pravidelných   bulletinech.   Standartní   cena   semináře   je   2000,- Kč vč. DPH a instruktoři, kteří se jej účastní pravidelně, mají u nás věrnostní slevu 25%.

 Periodické školení pilotů

Nejen   letový   instruktor   musí   být   na   odborné   výši,   ale   i   piloti,   kteří   provádějí   leteckou   činnost   pro   radost   a   pro svou   potřebu   (držitelé   licence   PPL   a   ULL)   musí   být   pravidelně   školeni   a   přezkušováni   z   teoretických   znalostí.   Za   tímto účelem   každoročně,   obvykle   před   zahájením   letové   sezóny   provádíme   jednodenní   školení   pro   seznámení   s   novými předpisy   a   nařízeními,   změnami   v   leteckém   prostoru   a   pod.   Jeho   součástí   je   i   opakování   metodiky   a   techniky   letu, postupy,   zejména   při   řešení   nouzových   situací,   které   se   běžně   nevyskytují   ale   pilot   je   musí   znát,   dále   jsopu   piloti seznámeni   s   rzborem   leteckých   nehod   v   uplynulé   sezóně   pro   poučení   z   chyb   jiných   a   na   závěr   každý   pilot   musí absolvovat   přezkoušení   formou   testu.   Toto   školení   provádíme   přednostně   piloty   létající   v   naší   společnosti   se   smlouvou o   výcviku   nebo   pronájmu   letadla,   ale   je   možné   i   pro   cizí   piloty   na   základě   včasné   přihlášky. Termín   tohoto   školení   bývá v   některou   březnovou   sobotu   a   je   oznamován   v   pravidelných   bulletinech.   Periodické   školení   ,vzhledem   k   velkému počtu pilotů, neprovádíme na naší učebně na letišti, ale v hotelu “Pošta” v Benešově.

 Kurz letecké angličtiny IFR a zkoušky ICAO

Podrobnosti   o   těchto   kurzech   najdete   včetně   fotografií   a   cen   na   samostatné   stránce,   na   kterou   se   dostanete   z vrchního menu nebo klikněte na tlačítko “přejdi” vpravo
Přejdi na leteckou angličtinu Přejdi na leteckou angličtinu