Výcviky letových instruktorů pro veškeré letecké kvalifikace. Kvalitní    letový    instruktor    je    potřeba    k    tomu,    aby    žáka naučil   létat   dobře   a   bezpečně.   Takto   vycvičený   žák   nebo   pilot   v pokračovacím    výcviku,    si    pak    uvědomí,    že    kvalitní    letový instruktor   i   dobrý   lektor   teoretické   výuky   je   základ   jeho   leteckého úspěchu. Naši   instruktoři   jsou   těmi,   o   kterých   jejich   kvality   žáci   šíří dále   a   proto   k   nám   přicházejí   noví   studenti   a   piloti   se   vracejí. Protože    ale    i    instruktoři    stárnou,    je    třeba    vychovávat    mladé. Naše    letecká    škola    k    tomu    má    nejen    zázemí    a    zkušené instruktory,   kteří   své   znalosti   a   dovednosti   předávají,   ale   hlavně všechna potřebná oprávnění. Můžeme    tedy    provádět    jak    teoretické,    tak    praktické výcviky      pro      získání      první      kvalifikace      instruktor      (FI)      a instruktorům,   kteří   již   nějakou   dobu   žáky   cvičí   můžeme   rozšířit jejich   kvalifikace   na   vícemotorové   letouny   (FI/MEP),   případně   na možnost   poskytovat   výcvik   IFR   (FI/IR).   Dále   provádíme   výcviky instruktora    třídní    kvalifikace    pro    jednomotorové    (CRI-SE)    a vícemotorové    letouny    (CRI-ME)    a    nakonec    piloty,    kteří    mají dostatečný   nálet   na   letounech   podle   přístrojů,   můžeme   vycvičit pro kvalifikaci IRI(A) (instruktor přístrojové kvalifikace). Kromě   klasických   výcviků   k   získání   oprávnění   “instruktor” a    nebo    rozšíření    již    stávajících    oprávnění    FI    provádíme    také semináře   letových   instruktorů,   které   jsou   dvoudenní   a   jsou   třeba k    prodloužení    instruktorské    kvalifikace.    O    těchto    seminářísch přinášíme    informace    na    jiném    místě    těchto    stránek,    v    části “Ostatní služby - školení - semináře FI(A)” Dále     máme     kapacity     jak     letadel,     tak     zkušených instruktorů    k    rozšíření    dalších    kvalifikací    instruktora,    než    je popsáno    výše    a    to    například    získání    oprávnění    instruktora akrobacie,    pro    vlekání    kluzáků,    včetně    vleků    z    polí,    vlekání transparentů a pod.
Informace k výcviku pro získání základní instruktorské kvalifikace Cílem výcviků FI, IRI, CRI atd.  je vycvičit držitele PPL(A),CPL(A), nebo ATPL(A) na úroveň odborné způsobilosti, pozemní a letové výuky , nezbytné pro vydání kvalifikace letového instruktora - letoun FI(A) s patřičným oprávněním (základní výcvik,NIGHT,MEP,IR,IRI,CRI, ACR,TOW...). Obecné požadavky Žadatel o osvědčení instruktora musí dosáhnout alespoň 18 let věku. Dodatečné požadavky pro instruktory poskytující letový výcvik v letadlech. Žadatel    o    osvědčení    instruktora    nebo    držitel    tohoto    osvědčení    s    právy provádět letový výcvik v letadle musí: 1)   být   alespoň   držitelem   průkazu   způsobilosti,   případně   kvalifikace,     pro jejichž získání má být letový výcvik poskytnut; 2) s výjimkou instruktora pro zkušební lety musí: i)   absolvovat   alespoň   patnáctihodinovou   dobu   letu   ve   funkci   pilota   ve třídě   nebo   typu   letadla,   v   němž   má   být   poskytnut   letový   výcvik,   z   níž nanejvýš   sedm   hodin   může   být   vykonáno   na   FSTD   představujícím příslušnou třídu, případně typ letadla, nebo ii)    projít    hodnocením    odborné    způsobilosti    pro    příslušnou    kategorii instruktora v dané třídě nebo typu letadla; 3)   být   oprávněn   pracovat   během   tohoto   letového   výcviku   jako   velitel letadla Odborná způsobilost instruktora a hodnocení je dána částí FCL.920 Všichni instruktoři musí být vyškoleni tak, aby dosáhli odborné způsobilosti: příprava materiálů, vytváření prostředí vhodného pro výuku, předávání znalostí, začlenění zvládání nebezpečí a chyb *           optimalizace činnosti posádky, organizace času s cílem dosáhnout cílů výcviku, postupy vedoucí k usnadnění učení, hodnocení výkonnosti účastníka výcviku, sledování a revize dosaženého pokroku, vyhodnocování výcvikových lekcí, podávání a zpracování zpráv o výsledcích výcviku
(c) Q-COMP 2014-2018
NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved     Training        Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ
Výcvik v letounu L-200 OK-PHJ
FI(A)/MEP FI(A)/IR FI(A) IRI(A), CRI-SE a CRI-ME Výcviky letových INSTRUKTORŮ
základní instruktorská kvalifikace
Výcvik zahraničních studentů
Seminář letových instruktorů
Akrobatický Z142
Maule M5-210c
FI(A) FS/PAP C-150 + Z-142A 500 Kč 445 Kč 2 880 Kč 8 390 Kč Kurzovné + teorie 120 12 000 Kč pouze u ATO 002 - má-li pilot teorii CPL počet hodin dvoji 23   66 240 Kč létání na C152 počet hodin sólo 5 14 400 Kč létání na C152 instruktor na palubě 25 12 500 Kč pouze na C152, u Z142 ACR již započten typ Akro Z-142 2 16 780 Kč včetně FS/PAP a instruktora Aerobatics palivové příplatky 23 cca 10 235 Kč orientačně - záleží na aktuální ceně paliva přistávací poplatky 86 cca 4 300 Kč přistávací poplatky podle cen na LKBE CELKEM hodin / Kč 30 bez DPH 121 920 Kč základní cena bez poplatků - pro porovnání s jinými ATO CELKEM hodin / Kč 30 bez DPH 136 455 Kč celková cena na základní počet hodin daných osnovou Výcvik letového instruktora - FI(A)