Výcviky letových instruktorů pro veškeré letecké kvalifikace. Kvalitní letový instruktor je potřeba k tomu, aby žáka naučil létat dobře a bezpečně. Takto vycvičený žák nebo pilot v pokračovacím výcviku, si pak uvědomí, že kvalitní letový instruktor i dobrý lektor teoretické výuky je základ jeho leteckého úspěchu. Naši instruktoři jsou těmi, o kterých jejich kvality žáci šíří dále a proto k nám přicházejí noví studenti a piloti se vracejí. Protože ale i instruktoři stárnou, je třeba vychovávat mladé. Naše letecká škola k tomu nejen zázemí a zkušené instruktory, kteří své znalosti a dovednosti předávají, ale hlavně všechna potřebná oprávnění. Můžeme tedy provádět jak teoretické, tak praktické výcviky pro získání první kvalifikace instruktor (FI) a instruktorům, kteří již nějakou dobu žáky cvičí můžeme rozšířit jejich kvalifikace na vícemotorové letouny (FI/MEP), případně na možnost poskytovat výcvik IFR (FI/IR). Dále provádíme výcviky instruktora třídní kvalifikace pro jednomotorové (CRI-SE) a vícemotorové letouny (CRI-ME) a nakonec piloty, kteří mají dostatečný nálet na letounech podle přístrojů, můžeme vycvičit pro kvalifikaci IRI(A) (instruktor přístrojové kvalifikace). Kromě klasických výcviků k získání oprávnění “instruktor” a nebo rozšíření již stávajících oprávnění FI provádíme také semináře letových instruktorů, které jsou dvoudenní a jsou třeba k prodloužení instruktorské kvalifikace. O těchto seminářísch přinášíme informace na jiném místě těchto stránek, v části “Ostatní služby - školení - semináře FI(A)” Dále máme kapacity jak letadel, tak zkušených instruktorů k rozšíření dalších kvalifikací instruktora, než je popsáno výše a to například získání oprávnění instruktora akrobacie, pro vlekání kluzáků, včetně vleků z polí, vlekání transparentů a pod.
Informace k výcviku pro získání základní instruktorské kvalifikace Cílem výcviků FI, IRI, CRI atd. je vycvičit držitele PPL(A),CPL(A), nebo ATPL(A) na úroveň odborné způsobilosti, pozemní a letové výuky , nezbytné pro vydání kvalifikace letového instruktora - letoun FI(A) s patřičným oprávněním (základní výcvik,NIGHT,MEP,IR,IRI,CRI, ACR,TOW...). Obecné požadavky Žadatel o osvědčení instruktora musí dosáhnout alespoň 18 let věku. Dodatečné požadavky pro instruktory poskytující letový výcvik v letadlech. Žadatel o osvědčení instruktora nebo držitel tohoto osvědčení s právy provádět letový výcvik v letadle musí: 1) být alespoň držitelem průkazu způsobilosti, případně kvalifikace, pro jejichž získání má být letový výcvik poskytnut; 2) s výjimkou instruktora pro zkušební lety musí: i) absolvovat alespoň patnáctihodinovou dobu letu ve funkci pilota ve třídě nebo typu letadla, v němž být poskytnut letový výcvik, z níž nanejvýš sedm hodin může být vykonáno na FSTD představujícím příslušnou třídu, případně typ letadla, nebo ii) projít hodnocením odborné způsobilosti pro příslušnou kategorii instruktora v dané třídě nebo typu letadla; 3) být oprávněn pracovat během tohoto letového výcviku jako velitel letadla Odborná způsobilost instruktora a hodnocení je dána částí FCL.920 Všichni instruktoři musí být vyškoleni tak, aby dosáhli odborné způsobilosti: příprava materiálů, vytváření prostředí vhodného pro výuku, předávání znalostí, začlenění zvládání nebezpečí a chyb * optimalizace činnosti posádky, organizace času s cílem dosáhnout cílů výcviku, postupy vedoucí k usnadnění učení, hodnocení výkonnosti účastníka výcviku, sledování a revize dosaženého pokroku, vyhodnocování výcvikových lekcí, podávání a zpracování zpráv o výsledcích výcviku
(c) Q-COMP 2014-2020
NEW! EDITION
CZ/ATO-002
Approved Training Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ
Výcvik v letounu L-200 OK-PHJ
FI(A)/MEP FI(A)/IR FI(A) IRI(A), CRI-SE a CRI-ME Výcviky letových INSTRUKTORŮ
základní instruktorská kvalifikace
Výcvik zahraničních studentů
Seminář letových instruktorů
Akrobatický Z142
Maule M5-210c
FI(A) FS/PAP C-150 + Z-142A 500 Kč 445 Kč 2 880 Kč 8 390 Kč Kurzovné + teorie 120 12 000 Kč pouze u ATO 002 - má-li pilot teorii CPL počet hodin dvoji 23   66 240 Kč létání na C152 počet hodin sólo 5 14 400 Kč létání na C152 instruktor na palubě 25 12 500 Kč pouze na C152, u Z142 ACR již započten typ Akro Z-142 2 16 780 Kč včetně FS/PAP a instruktora Aerobatics palivové příplatky 23 cca 10 235 Kč orientačně - záleží na aktuální ceně paliva přistávací poplatky 86 cca 4 300 Kč přistávací poplatky podle cen na LKBE CELKEM hodin / Kč 30 bez DPH 121 920 Kč základní cena bez poplatků - pro porovnání s jinými ATO CELKEM hodin / Kč 30 bez DPH 136 455 Kč celková cena na základní počet hodin daných osnovou Výcvik letového instruktora - FI(A)