Hlavní   činností   naší   Letecké   školy   je   výcvik   pilotů   motorových letadel,   počínaje   létáním   pro   radost   na   ultralehkých   letounech   - ULLa,    přes    létání    na    jednomotorových    letounech    pro    svou potřebu   jako   privátní   pilot   až   po   možnost   získání   profesionální licence   dopravního   pilota,   která   odstartuje   Vaši   leteckou   kariéru   u nadnárodních    leteckých    dopravců.    Kromě    těchto    základních licencí    provádíme    i        výcvik    k    získání    dalších    doplňkových kvalifikací   ať   už   pro   soukromé   nebo   profesní   létání   a   provádíme veškeré letecké práce. Samozřejmostí    je    i    získání    dalších    leteckých    kvalifikací,    např. vícemotorové   letouny   -   MEP,   doložka   pro   létání   podle   přístrojů   - IFR,   výcvik   leteckého   instruktora,   výcvik   v   létání   akrobacie,   výcvik pro vlekaře a pod.  
Letecký výcvik
Osvědčení letecké školy BEMOAIR
Naše licence k výuce a povolení jsou vydány v souladu s normami ICAO a Evropskými předpisy a nařízeními EASA a  Part FCL
Zkratky použité v osvědčení letecké školy BEMOAIR
(c) Q-COMP 2014-2018
NEW! EDITION CZ/ATO-002
Approved     Training        Organisation
Schválená organizace leteckého výcviku EU / EASA / CAA CZ